Løsning

 • Produksjonsinformasjon
 • Rapportering
 • Prosessoptimalisering
 • Stopptidsregistrering
 • Overvåkning
 • Versjonshåndtering

Produkter

Fordeler

 • Ett integrert operatør- og informasjonssystem
 • Effektiv maskin- og stoppoppfølging
 • Rask tilgang til informasjon
 • Enklere å oppdage skjulte problemer
 • Nøkkeltallanalyser
 • Datasikkerhet
 • Standardisert bildestruktur for enkel navigasjon
Novotek piktogram: Check.

Kanthal AB har benyttet Proficy iFIX i mer enn 25 år. Systemet har stått stødig gjennom mange oppdateringer, og med implementeringen av Proficy Historian fikk Kanthal AB enda bedre innsikt i produksjonsprosessene. 

– Vårt samarbeid med Novotek begynte da vi ønsket å styre produksjonen på smelteverket. Det var første gang vi brukte en PC ute i produksjonen, minnes Per Eriksson, prosjektansvarlig hos Kanthal Hallstahammar. 

På denne tiden, tilbake i 1994, hadde Kanthal Hallstahammar åtte datamaskiner, hvor to kjørte iFIX. De var selv med på implementeringen av de første versjonene, og i ettertid har systemet vokst kontinuerlig. 

– Vi tok beslutningen om å holde oss til ett system på både PC- og SCADA-siden. Det har ført til at vi har bygd opp en god kompetanse i iFIX, forklarer Per. 

Komplett overvåkning av produksjonen

Proficy iFIX er et åpent system, noe som gjorde det enkelt for Kanthal AB å bygge ut systemet etter behov. I dag er iFIX knyttet til smelteovner, valseverk og renseanlegg, med permanent overvåkning av produksjonen og det sentrale alarmanlegget. Strukturen i brukergrensesnittet gjør det mulig for operatøren å overvåke hele produksjonsområdet, og klikke seg ned til ulike bygninger og maskiner. 

– Det er samme grunnstruktur i alle bildene. Du kjenner deg igjen overalt, forteller Per.

Utvidelsen av iFIX gjennom en årrekke, med nye installasjoner og oppgraderinger, har gått uten problemer. 

– Det er en stor fordel at iFIX er uavhengig av hvilket system vi kjører det mot.

Metallwire, et av produktene til Kanthal AB

Produksjonsøkende tiltak

Den siste oppgraderingen av systemet var installasjonen av Proficy Historian. Gjennom analyse av historiske data fra produksjonen kan Kanthal AB finne skjulte problemer og sammenhenger mellom ulike parametere, og bruke innsikten til å gjennomføre produksjonsøkende tiltak. Stopptidsregistrering for nøkkeltallsanalyse av nedetid er en viktig del av denne løsningen. I tillegg sørger Proficy Historian for betydelig enklere datatilgang. 

– Det går svært raskt å få frem data. Til og med kompliserte, store datamengder kommer direkte opp på skjermen. Komprimeringen er også mye bedre, så dataene tar opp mindre lagringsplass, forteller Per. 

God sikkerhet

Systemets sikkerhet er også velutviklet. Alle har mulighet til å se samme informasjon, samtidig som det er enkelt å styre hvem som kan se hvilke signaturer og parametere. 

– Visse deler av prosessen vil man ikke at hvem som helst skal se. Ofte holder det at prosessutvikleren i en bestemt avdeling får tilgang til sin informasjon. Det handler også om at sensitiv informasjon ikke skal havne i feil hender, forklarer Per. 

Service og support

I løpet av årene har Kanthal fått erfaring med Novoteks service og support gjennom sin serviceavtale og ulike oppgraderinger.

– Vi har ikke hatt særlig mange problemer, og når vi har hatt behov for hjelp har vi fått god støtte. Det har vært et godt samarbeid mellom oss og Novotek, avslutter Per Eriksson. 

Les mer om løsningen
Proficy iFIX

Den mest komplette HMI/SCADA-løsningen på markedet.

Les mer
Proficy Historian

Markedets kraftigste prosessdatabase utviklet for produksjonsdata.

Les mer