Insight

Slik kan du redde aldrende industriell infrastruktur

Både en generasjon arbeidere og anleggets infrastruktur blir eldre. Et moderne HMI/SCADA-system kan hjelpe deg å håndtere utfordringene.

Illustrasjon for aldrende industriell infrastruktur: Bilde fra fabrikk fra GE Digital

Dagens anlegg står overfor en rekke utfordringer. Med en generasjon arbeidere som pensjoneres, er det en økende bekymring for hvordan kunnskapen skal kunne overføres videre til neste generasjon. Også infrastrukturen i mange anlegg er aldrende, og opplever større produktivitetsutfordringer enn tidligere. På toppen kommer økte krav til lønnsomhet og strammere budsjetter.

Som følge av budsjettbegrensningene er det vanskelig å modernisere, utvikle og oppgradere infrastrukturen i anleggene. Sannsynligvis har du liten mulighet til å øke budsjettene, eller kjøpe nytt utstyr. Hvordan kan du håndtere disse utfordringene, samtidig som du leverer god avkastning for bedriften? 

For å bli så effektiv som mulig med ressursene du har, må du se helhetlig på driften. På denne måten kan du forstå og forutsi hva som skjer, – og deretter ta de beste beslutningene for modernisering og optimalisering. 

«The fountain of youth» for aldrende industriell infrastruktur

Det positive er at teknologi og løsninger som kan transformere aldrende industriell infrastruktur er lett tilgjengelig. Dette er teknologi som revolusjonerer mulighetene dagens industribedrifter har. 

Ved å modernisere ditt eksisterende HMI/SCADA-system kan du kostnadseffektivt få High Performance-visualisering. I tillegg får du sanntidsinformasjon når og hvor du trenger via fjernovervåkning, og har mulighet til å koble sammen datapunkter ved hjelp av IoT. Denne moderne HMI/SCADA-løsningen gjør det enklere å veilede nye operatører gjennom de rette trinnene. 

Velkommen til det moderne HMI/SCADA-systemet, der maskiner, data, innsikt og mennesker er koblet sammen. 

Proficy iFIX vises på PC, nettbrett og mobil.

Dagens utfordringer

Generelt sett er utfordringene til industribedrifter forankret i tre hovedområder: Tilgjengelighet og pålitelighet, risiko og kostnader. 

Tilgjengelighet og pålitelighet
 • Aldrende infrastruktur.
 • Produktivitets- og effektivitetsproblemer knyttet til nedetid.
 • Systemets stabilitet.
 • Påliteligheten til dataene som samles inn.
Risiko
 • Overholdelse av krav og reguleringer. 
 • Kvalitet. 
 • Cybersikkerhet.
 • Fysisk sikkerhet.
 • Rapportering.
 • Feil som følge av høy «turnover» blant ansatte, og at erfarne operatører pensjoneres.
Kostnader
 • Vrak. 
 • Opplæring av nye operatører. 
 • Energikostnader.
 • Vedlikehold.

Hvordan kan du redusere kostnadene uten å gå på bekostning av tilgjengeligheten? Og hvordan kan du redusere risikoen samtidig som du holder kostnadene under kontroll? 

Løs utfordringene med moderne HMI/SCADA

En moderne HMI/SCADA-løsning bidrar til å redusere driftskostnadene, opprettholde et høyt driftsnivå, gjøre det lettere å overholde reguleringer og øke effektiviteten til operatørene. I tillegg kan du bruke dette kontrollaget som et grunnlag for digital transformasjon, og være bedre forberedt for fremtiden. 

Ved å modernisere HMI/SCADA-systemet kan industribedrifter løse utfordringene i de tre hovedområdene på flere måter: 

Høy tilgjengelighet og pålitelighet
 • Safe-by-design SCADA.
 • Systemarkitekturen kan gjenopprettes ved kritiske hendelser.
 • Pålitelig databehandling. 
 • Få informasjon når som helst og hvor som helst. 
Risikostyring
 • Effektiv alarmhåndtering.
 • Konsekvente driftsprosesser. 
 • Forbedret kommunikasjon på tvers av team.
Kostnadsstyring
 • Mer effektive operatører. 
 • Bedre oversikt over prosesser. 
 • Effektiv dataanalyse. 

Vil du se et eksempel på moderne HMI/SCADA? Proficy iFIX og CIMPLICITY fra GE Digital har levert resultater i tusenvis av anlegg over hele verden.

Å oppdatere anleggets aldrende industrielle infrastruktur innebærer å gi relevant informasjon i kontekst til operatører, gjennom datavisualisering. Resultatet er bedre forståelse for ulike situasjoner, med mulighet for å øke produktivitet og redusere risiko. Tiden er inne for å se hvordan moderne HMI/SCADA kan optimalisere din produksjon. 

Denne artikkelen er originalt skrevet av Alicia Bowers Millinger ved GE Digital. Les den på GE Digital sine nettsider her.

Flere insights