Løsning

  • Driftskontrollsystem basert på HMI/SCADA
  • Historikkdatabaser
  • Vedlikeholdssystem

Produkter

Fordeler

  • Bedre kontroll og oversikt
  • Mer optimal og kostnadseffektiv drift
Novotek piktogram: Check.

Arendal kommune investerte i en moderne løsning for drift og vedlikehold for å kunne ha full oversikt og kontroll over vann- og avløpsanleggene. I løsningen finner vi HMI/SCADA-systemet Proficy iFIX sømløst integrert med historikkdatabasen Proficy Historian og vedlikeholdssystemet IDUS. 

Håndtering av store datamengder

Arendal kommune har mer enn 240 pumpestasjoner. 187 av disse, samt kommunens vann- og avløpsbehandlingsanlegg, er tilknyttet driftskontrollsystemet Proficy iFIX. Dette innebærer over 20 000 datapunkter, fordelt på fem servere. 

– Vi stiller selvsagt strenge krav til systemer som skal håndtere en så stor datamengde. Det er ikke mange systemer som kan takle dette, men vi har nå en svært god løsning, forteller Preben Karlsen, systemansvarlig i Arendal kommune.

Med et slikt signalomfang er utfordringene spesielt store for håndtering av historikk. Proficy Historian fra GE Digital er designet for å håndtere store mengder data uten at det påvirker ytelsen. Med dette får driftspersonell og andre ansatte rask tilgang til data for rapportering, trend og analyse. For å sikre enkel tilgang fra web til systemene, benyttes en Proficy iFIX terminalserver.

Vann tappes på kjøkken, illustrasjon på vann og avløp for Arendal kommune

Tett integrasjon

Sømløs integrasjon av drift- og vedlikeholdssystem gjør at informasjon som antall start og stopp, driftsstans og driftstider automatisk sendes til vedlikeholdssystemet. IDUS er åpent og fleksibelt, med mulighet til å implementere både periodisk og tilstandsbasert vedlikehold. Den tette integrasjonen sørger for effektiv og rask tilgang til vedlikeholdsrelatert informasjon, funksjoner og oppgaver. Registeringer og andre oppgaver gjøres direkte i Proficy iFIX. 

Med teknisk kompetanse var Preben Karlsen selv hovedarkitekten bak systemarkitekturen og integrasjonen mellom systemene. Han og teamet har utført store deler av konfigureringsarbeidet av både driftssentral og vedlikeholdssystem.

– Den tette integrasjonen mellom systemene gir oss en rekke fordeler, og bidrar utvilsomt til optimal og kostnadseffektiv drift. I tillegg gjør vår tekniske kompetanse oss mer selvstendige, og gir oss et unikt eierskap til løsningene, fortsetter Karlsen. 

Drift og vedlikeholdspersonell er utstyrt med PDA’er for økt fleksibilitet. Her registreres både arbeidsordre og rapportering av utførte oppgaver.

– Informasjonen kan synkroniseres trådløst og automatisk inn IDUS, men foreløpig har vi valgt at synkroniseringen utføres når PDA’en settes i en dockingstasjon tilkoblet systemet, avslutter Karlsen. 

Les mer om løsningene
Proficy iFIX

Den mest komplette HMI/SCADA-løsningen på markedet.

Les mer
Proficy Historian

Markedets kraftigste prosessdatabase utviklet for produksjonsdata.

Les mer
IDUS

Få oversikt og kontroll med et komplett vedlikeholdssystem.

Les mer