Informasjon

Oppdatering for Windows DCOM Server Security – KB5004442

Ny oppdatering fra Microsoft påvirker DCOM-kommunikasjon. Se hvilke tiltak du bør gjennomføre.

Sikkerhetsoppdatering Microsoft DCOM

DCOM (Distributed Component Object Model) er en protokoll som brukes for kommunikasjon mellom to applikasjoner som bruker COM, som OPC DA-servere og klienter som kommuniserer via nettverk. 

Med Windows-oppdateringen KB500442 trådde DCOM-herdinger i kraft som standard 14. juni 2022. Disse kan ikke lenger deaktiveres etter 14. mars 2023.

Herdede endringer i DCOM var påkrevd for CVE-2021-26414. Vi anbefaler derfor at du sjekker om programvarer som bruker DCOM eller RPC fungerer som forventet med herdingen aktivert. 

Oppdater programvarene dine

Vi anbefaler at du oppdaterer programvarer til nyeste versjon, så du kan få avansert beskyttelse mot de nyeste sikkerhetstruslene. 

GE har gitt ut SIM for iFIX 5.8, 5.9, 6.0, 6.1 og 6.5. iFIX 2022 er allerede klar for denne Microsoft-oppdateringen. 

Uten SIM kan du oppleve problemer med OPC20iFIX, iFIXOPCAESrv, Fixbackgroundserver og ComServerManager.dll

GE har gitt ut SIM for versjonene 7.2, 8.1, 9.0 og 9.1. Historian 2022 er allerede klar for denne Microsoft-oppdateringen. 

Uten SIM kan kunden oppleve problemer med ihOPCCollector.exe (OPC DA Collector). 

Du kan også erstatte klassiske OPC DA-tilkoblinger med OPC UA. OPC UA-applikasjoner vil ikke bli påvirket fordi de ikke benytter DCOM. 

Viktige datoer

14. juni 2022

Herdinger er aktivert som standard, med mulighet til å deaktivere dem ved hjelp av en registernøkkel.  

14. mars 2023

Herdinger aktiveres som standard, uten mulighet for deaktivering. På dette tidspunktet må du løse eventuelle kompatibilitetsproblemer med herdinger og applikasjoner i miljøet ditt. 

Har du spørsmål eller trenger hjelp til å implementere endringene i ditt miljø? Kontakt teknisk support: support@novotek.no eller ring oss: 33 16 58 00. 

Flere nyheter