Produktoppdatering

OPC Router 5.2

OPC Router Release 5.2

OPC Router har lansert en ny versjon hvor du nå kan koble til en PostgreSQL-database. Utforsk flere nyheter nedenfor, eller prøv den nye versjonen av OPC Router direkte. 

OPC Router 
OPC Router er en integrasjonsplattform/middleware som knytter sammen databaser med ulike datakilder, basert på IoT og Industri 4.0. 
Les mer her

PostgreSQL – Kraftig database med åpen kildekode

Med den nye versjonen er det mulig å koble til en PostgreSQL-database. 

Hva er PostgreSQL? 
PostgreSQL er en kraftig, objektorientert database med åpen kildekode som har blitt aktivt utviklet i over 35 år. Databasen imponerer spesielt med sin pålitelighet, robuste funksjoner og ytelse. Samtidig tilbyr databasen stor fleksibilitet når det gjelder tilkobling takket være XML og JSON. 

Du kan finne alt du trenger å vite om den nye plugin-modulen på OPC Routers nettside eller prøve OPC Router 5.2 direkte for å se plugin-en. 

Administrasjon med brukerroller

Brukerroller kan nå settes og tildeles som følger: 

  • Admin: Har tilgang til alle funksjoner og innstillinger. 
  • Editor: Kan redigere tilkoblinger og maler, administrere datapunkter og aktivere applikasjoner. 
  • Observer: Kan kun se tilkoblingsstatus og logger fra fortiden. 

Disse rollene kan tildeles til respektive brukere i OPC Router. 

Ytterligere nyheter

Flere muligheter med JSON

I versjon 5.2 er det også et tillegg for å jobbe med JSON. Den nye JSON-transformasjonen kan konvertere data lettere til det populære JSON-formatet. Sammen med JSONata kan et JSON-dokument enkelt transformeres for videre bruk. 

JSON-transformasjonen kan gjenkjenne overskrift og payload for en JSON-struktur og automatisk konvertere dem til en lik og enhetlig JSON-struktur for å gjøre arbeidet med JSON enda enklere. 

Forbedringer i arbeidet med SAP

Sammen med den nye endringen i arbeidet med JSON kan OPC Router nå konvertere data fra SAP direkte til et JSON-format. Disse dataene kan deretter overføres til andre systemer og enheter via JSON og behandles direkte. 

I tillegg har SAP-triggerobjektet fått muligheten til å legge til tabeller og parametere til inndata og utdata. Købehandling via qRFC støttes for å sende IDocs til SAP. 

Tillegg i databasetilkoblingen

OPC Router har nå enda flere innstillingsmuligheter for å lese data fra en database. Den utleste informasjonen kan nå markeres individuelt i en separat kolonne. 

Vil du vite mer? Kontakt oss!

Flere nyheter