Produktoppdatering

Intelligence 3.3 tilbyr tilkobling til Snowflake

Å strømme OT-data til skyen er nå enklere enn noensinne

Intelligence Hub 3.3 kommuniserer med Snowflake 

I den nyeste versjonen av Intelligence Hub – versjon 3.3, er fokuset på tilkobling til skyplattformene AWS IoT SiteWise, Snowflake og SQL-databaser. Oppdateringen tilbyr flere ytelsesforbedringer for bedre skalering og håndtering av prosjekter. 

Intelligence Hub versjon 3.3 introduserer standardtilkoblinger til Snowflake

Med standardtilkoblingen i Intelligence Hub til Snowflake, er det nå mulig å sende modellert OT-data direkte til Snowflake-plattformen. Den modellerte dataen beholder sin struktur og er lett å bruke for rapportering og analyse. Det finnes også et alternativ i Intelligence Hub for å lese tilbake data fra Snowflake og bruke det i OT-domenet. 

Hva er Snowflake?  
Snowflake er en skybasert dataplattform som har endret hvordan organisasjoner bruker datalagring og analyse. Snowflake er en fleksibel datalagringstjeneste som kjører i skyen. Med Snowflake kan du frigjøre lagring og beregning, noe som gir deg som bruker frihet til å fokusere på dataen din uten å være begrenset av infrastrukturen. 

I tillegg til Snowflake-tilkoblingen, tilbyr Intelligence Hub 3.3 også forbedret integrasjon med AWS IoT SiteWise. Gjennom denne koblingen er det nå også mulig å laste opp hierarkiske strukturer til AWS, slik at det modellerte innholdet i OT-dataene bevares. 

Oversikt over funksjonene

HighByte Intelligence Hub 3.3 har også en rekke ytelses-, brukervennlighets- og pålitelighetsforbedringer. Ønsker du å lese mer om mulighetene med versjon 3.3? 
Kontakt oss

Flere nyheter