Insight

Produksjonsbedrifter blir smartere for å nå bærekraftsmål

Intervju med Matt Holland, Chief Commercial Officer – Manufacturing and Digital Plant/Proficy Software and Services, GE Digital.

Headerbilde: Produksjonsbedrifter og bærekraft

Bærekraft i dagens produksjonsbedrifter

Matt, hva forteller industribedrifter om bærekraft? Hva er i endring?

Produksjonsbedrifter står overfor skyhøye energipriser, som fører til ugunstige driftsbudsjetter og bærekraftsagendaer. I noen bransjer har vi kommet til det punktet hvor bedrifters levedyktighet er i fare. 

Videre krever nye regelverk i EU at produksjonsbedrifter handler raskt for å overholde nye miljøregler. 

Mer enn noen gang tidligere er det avgjørende at produksjonsbedrifter forstår avveiningene og synergiene som ligger i beslutningene de tar, – spesielt når de legger bærekraftsfaktorer til eksisterende ytelsesmålinger. De må forstå karbonavtrykket til produktene for å oppfylle klimaforpliktelser og karbonmål. Å knytte energiforbruk direkte til produkter er én av forutsetningene for disse beregningene.

Bærekraft i produksjon

Muliggjør bærekraft med digital transformasjon

Hvordan hjelper GE Digital produksjonsbedrifter med å møte disse utfordringene?

For å forbli konkurransedyktige, motstandsdyktige og redusere risiko, trenger produksjonsbedrifter programvarer som kan gi dem mer detaljerte data for forbruk av energi, vann, råvarer m.m. Dette gir en bedre oversikt og innsikter de kan handle på.

Programvarer kommer med smarte løsninger for å muliggjøre digital transformasjon og en lean bærekraftsreise. 

Med utgangspunkt i våre kunders erfaringer fokuserer vi på å løse tre utfordringer for å oppnå en mer bærekraftig produksjon:

Mål forbruk:
For å levere bærekraftige industrielle systemer kreves det et helhetlig sett med data for å bygge de riktige KPI’ene og drive handling. Dette strekker seg utover tradisjonelle produksjonsmålinger, og inkluderer den sosiale, miljømessige og økonomiske påvirkningen til hver ressurs.

Bruk mindre:
Det er et stort behov for å redusere ressursforbruket (råmaterialer, energi, vann m.m.) for å oppnå bærekraftsmål og oppfylle regulatoriske krav. Dette krever evnen til å måle, redusere og optimalisere bruken på prosess-, utstyrs- og produktnivå. 

Sporbarhet:
En stor utfordring er å forstå historien til hvert produkt, del og materiale. Flertallet av kundene vi snakket med ønsker å spore sine råvarer, produkter og komponenter for å forstå tilstand, kvalitet, ytelse, sammensetning og historie (f.eks. resirkulert innhold). Dette vil gi informasjon om strategien de har for gjenbruk, resirkulering og produktdifferensiering. Dette er grunnleggende komponenter for «Digital Product Passport». 

Stegene mot en bærekraftig produksjon

Hvilke steg anbefaler du kunder å ta?

  • Start med å gi personell tilgang til viktige data knyttet til energiforbruk og karbonutslipp. Dette gjelder spesielt personell som jobber med energikrevende områder. 
  • Legg grunnlaget for enkle beregninger av produktkarbonintensitet for alle SKU-er (Stock Keeping Unit/ lager), og forbered deg på fremtidige krav for karbonhåndtering.
  • Start i det små og gjør tester, før du deretter distribuerer på tvers av bedriften. Våre programvarer, inkludert analyse og optimalisering, kjører i skyen. Dette sørger for lett tilgjengelighet og skalerbarhet uansett bedriftens størrelse.

Kundehistorie

Kan du gi oss noen eksempler på bedrifter som har lykkes med å gjøre produksjonen mer bærekraftig?

Absolutt! Her er et eksempel fra Danmark:

Skjern Paper samarbeider med Novotek, og bruker Analytics-programvaren Proficy CSense for å forbedre produktkvaliteten og redusere avfall. Analysefirmaet IDC anerkjente Skjern Paper for sin bruk av industriell Analytics for å forbedre kvaliteten og produsere mer bærekraftig. 

Papirfabrikker har hundrevis av PID-kontrollsløyfer som kan forårsake prosessvariasjoner og bidra til kvalitetsproblemer og avfall hvis tilstanden ikke opprettholdes. Skjern Paper hadde omfattende systemer for kvalitetssikring, men teamet manglet verktøy for å måle papirkvaliteten i sanntid. Operatører ville utføre kvalitetsprøver for en hel papirrull på slutten av en produksjonskjøring, noe som innebar forsinket laboratorieanalyse og manglende evne til å justere produksjonen tidligere i prosessen. 

Målet var å unngå eller redusere 5% av kvalitetsavvikene, spesielt ved bytte mellom ulike produkter. Eirik Møller, teknisk sjef i Skjern Paper, benyttet seg derfor av en gratis konsultasjon med GE Digital’s AI og ML-eksperter for å sette i gang analyseprosjektet. 

Etter bare seks timers konsultasjon kunne Skjern Paper få innsikten de trengte, og ta prosjektet til neste steg. 

– Ved hjelp av CSense har vi redusert avfall og kjemikaliebruk, og økt produksjonskapasiteten. Dette er måter vi hjelper miljøet på, forklarte Møller.

Samarbeider om innovasjon og bærekraft

Noen siste tanker?

Digital transformasjon er en viktig del av reisen mot bærekraft. Vi kan utvikle smarte fabrikker som støtter bærekraftmålene ved å modernisere vår teknologiske infrastruktur: Koble sammen OT-systemer, samle inn data, få innsiktene man trenger og optimalisere driften. I kombinasjonen med en lean kultur reduserer en Smart Factory avfall, energibruk, kjemisk bruk og mer. 

Du er ikke alene på denne reisen! GE Digital hjelper deg med et bredt utvalg løsninger for bærekraft, vår lange erfaring med egen produksjon og ikke minst samarbeid med industrielle organisasjoner for hele verden. 

Matt Holland, GE Digital

Matthew Holland
GE Digital

Matthew Holland er Chief Commercial Officer for GE Digital’s Manufacturing & Digital Plant Business og deres verdenskjente Proficy-software og tjenester. Med mer enn 30 års erfaring innen industriell produksjon, har Matt en lidenskap for industrielle software-løsninger, som leverer kundeverdi og resultater, samt forbedrer effektivitet, kvalitet og bærekraftighet. Han har samarbeidet med hundrevis av virksomheter over hele verden, som spenner seg over nesten alle produksjonssegmenter. Matts karriere inkluderer flere ledende leverandører innen industriell automatisering, blant annet Siemens og AspenTech, samt GE’s deltagelse i bransjeforeninger, inkludert MESA, Industrie 4.0, CESMII, ISA og flere.

Dette intervjuet er oversatt fra GE Digital sin blogg: Manufacturers Get Smarter to Meet Sustainability Goals

Flere insights