Insight

Hva er Smart Factory?

Smart Factory, eller en smart fabrikk, består av en samling tilkoblede sensorer, maskiner og produksjonssystemer for kontinuerlig innsamling og deling av data. Ved å automatisere behandlingen av innsamlet informasjon, forbedres prosesser og det blir enklere å ta de rette beslutningene.1 

Smart Factory illustrasjon av en smartfabrikk

Alt starter med data

Vi befinner oss i en tid hvor Industrial Internet of Things og Industri 4.0 påvirker hvordan vi ser på data. Data kan samles inn og gjenbrukes, og jo lenger tid det går, jo mer data samler vi inn. 

Studier viser at 70% av data som samles inn ikke brukes.2 Hvorfor er det slik? 

Det kan være vanskelig både å få tilgang til og analysere innsamlet data. Data er fundamentet i Smart Factory, – og grunnlaget for digital transformasjon. 

Begrepet digital transformasjon har blitt et buzzord som ofte brukes innen industrien, men det det egentlig handler om er å konvertere analoge signaler fra produksjonen til digital informasjon. Papirdokumentasjonen som benyttes på anleggsgulvet er sjelden korrekt. Den er ikke oppdatert, og det er mange hull og uklarhet i hva operatøren skal gjøre. Dette gjør oss avhengige av personell som har vært i bedriften lenge, og har kunnskapen i hodet. Dersom dette personellet bytter jobb eller går av med pensjon, risikerer man at verdifull informasjon går tapt. Vi trenger pålitelig og konsistent informasjon som er tilgjengelig for alle, – når som helst. 

Det er her Smart Factory kommer inn i bildet!

Smart Factory (også kalt Smart Manufacturing eller MES) er en samling løsninger som kan kjøres lokalt eller i skyen. Ved å integrere alle fabrikkens systemer og bringe digitalisering sammen med fysiske prosesser, ligger alt til rette for å forbedre produksjonen.

Proficy Smart Factory

GE Digital tilbyr Proficy Smart Factory, en samling løsninger som digitaliserer hele produksjonsprosessen. Løsningene består av blant annet dataintegrasjon, IIoT, Machine Learning og prediktiv analyse. 

Med Proficy Smart Factory får du verktøyene for en digitalisert produksjon som…

… Reduserer kostnader

Ved å balansere ressurser, energi og produktivitet kan lagerbeholdning og energiforbruk reduseres, og man kan identifisere kostbar produksjonsstans.

… Forbedrer kvaliteten

Samle inn kvalitetsdata og sporbarhetsinformasjon, samtidig som du utfører analyse av prosess og produktdata, og klassifiser materialer som vrak, utenfor spesifikasjonsgrenser eller tilbakekalte produkter.

… Gir økt og raskere produksjon

Forbedre leveringsytelsen, reager raskt på endringer, få oppdatert innsikt i alle løpende leveranser, forenkle introduksjonen av nye produkter i produksjonen og forkorte prosessen fra bestilling til levering. 


Vil du vite mer? 

Last ned produktbrosjyren nedenfor, eller se webinaret om Smart Factory for Discrete Manufacturing fra GE Digital. 

Last ned produktbrosjyren
Smart Factory produktbrosjyre
Webinar fra GE Digital

Kilder:

La oss fortelle mer!

Vi hjelper deg finne de beste løsningene for din bedrift.

Kontakt oss
Flere insights