Insight

Digital transformasjon i 7 steg

Vi har kartlagt stegene i den digitale transformasjonssyklusen. Se hvor din bedrift befinner seg, og hvordan du kan komme videre til neste steg.

Digital transformasjon

Digital transformasjon, digitalisering eller industri 4.0. Uavhengig av hvilket begrep man bruker, innebærer konseptet nye teknologier som endrer måten bedrifter opererer på, og blir stadig mer nødvendig for industribedrifter som ønsker å forbli konkurransedyktige i dagens marked.

For bedriftsledere som skal komme i gang med digitaliseringen kan paraplybegrepet «digital transformasjon» gi lite klarhet. Mange er usikre på hvor langt de har kommet i digitaliseringsreisen. Vi har derfor delt den inn i syv konkrete steg, så du kan se hvor du befinner deg. Enten du er helt i starten av digitaliseringen, eller allerede er aktivt i gang med å forbedre driften, viser vi deg hvilke tiltak du kan gjennomføre for å bevege deg videre til neste steg.

Syklusen for digital transformasjon i 7 steg

Steg 1: Vurder din nåværende tilstand

Alle digitaliseringsreiser er ulike, men det første trinnet er alltid det samme: Å vite hvor man starter, og hva man ønsker å forbedre. Den nåværende tilstanden inkluderer prosesser, utstyr, hvor god bedriften er på å ta i bruk ny digital teknologi, lederskap, personalkompetanse og tilgjengelige ressurser. 

En nøyaktig vurdering av nåværende tilstand er en viktig del av en vellykket digital transformasjon. Eventuelle unøyaktigheter i dette steget kan påvirke resultatene senere. Dette kan gjøre at digitaliseringsreisen tar lengre tid, eller at man ikke oppnår de resultatene man ønsker. 

Steg 2: Lag en strategi

Hvis man ser på digital transformasjon som en reise, må man vite hvor destinasjonen er. På dette stadiet er det nyttig å se for seg hva en vellykket digitalisering vil resultere i. Er målet å øke produksjonseffektiviteten ved å forbedre arbeidsflyten og automatisere deler av driften? Vil du skape en kultur for kontinuerlig læring og forbedring? Eller ønsker du å oppnå en fullstendig endring fra dagens drift, til fordel for en ny, mer tilpasningsdyktig modell?

Beskriv den mest optimistiske visjonen om hvordan bedriften skal fungere for å oppnå best resultat de neste fem-ti årene. I de neste trinnene vil dette sluttmålet avgrenses basert på evner, teknologiske muligheter og praktiske prosesser, slik at ambisjonene kan forankres i virkeligheten. 

Steg 3: Utforsk muligheter

Med oversikt over nåværende posisjon og ideell tilstand, kan du vurdere hva som er mulig å gjennomføre med teknologi. Dette innebærer ikke bare implementasjon av nye teknologier, men også å benytte eksisterende systemer mer effektivt.

Å utforske konkrete muligheter hjelper deg unngå å sette for ambisiøse mål som ikke kan gjennomføres. God forståelse av moderne teknologi er avgjørende for å gjøre dette steget i digitaliseringsreisen til en suksess.

Steg 4: Kartlegging fra nåværende tilstand til mål

Etter å ha utforsket mulighetene dine kan du begynne å kartlegge en kurs for den digitale transformasjonen. Det vil lønne seg å lage et «roadmap» med definerte stadier som det er realistisk at bedriften kan oppnå. Der det er mulig, bør disse trinnene knyttes til mål som er avtalt av teamet som leverer digitaliseringsprosjektet.

I tillegg til å definere omdistribuering av eksisterende systemer og prosesser, samt investering i ny teknologi, bør du også kartlegge spesifikke trinn for å administrere nye ressurser digitaliseringen fører til. Dette kan for eksempel være industrielle data. Å definere en datastrategi kan bidra til den generelle digitale transformasjonen, samt gjøre fremtidige initiativer enklere og mer effektive. 

Steg 5: Definer programelementer

Med stadiene av digital transformasjon skissert, kan du begynne å legge til detaljer i planen ved å definere delprosjekter. Det er viktig å jobbe tett med teamene som påvirkes mest av de foreslåtte endringene, som ingeniører eller anleggsledere, for å sikre at prosjektet er praktisk og at alle har forståelse for målet.

Som med tidligere trinn krever det å definere detaljer en forståelse av hva teknologi kan og ikke kan gjøre. Det er viktig å jobbe tett med distribusjonsteamet for å se nøyaktig hvordan prosjektet kan ta form. Hva kan eksisterende systemer gjøre? Hvor mye kapasitet har feltteamene til å implementere løsninger, og hvor oppfatter de mest verdi?  

Steg 6: Grunnleggende arbeid

For å kunne bygge noe nytt er det viktig å starte med et sterkt fundament. I dette steget må prosesser og teknologi justeres eller introduseres for å danne et grunnlag for fremtidige digitaliseringsaktiviteter. Dette innebærer å sette opp enheter og systemer for effektiv datagenerering og innsamling, med mulighet for å analysere historisk informasjon i nye systemer. 

Mange industribedrifter har allerede systemer som gjør deler av dette, for eksempel SCADA-systemer eller en Historian-programvare. I disse tilfellene bør man ha en prosess som sikrer at dataene administreres effektivt og er tilgjengelige i fremtiden. For bedrifter med grunnleggende systemer på feltnivå, kan man etablere en plattform for data som kan deles og analyseres på tvers av bedriftens avdelinger.

Uavhengig av hvilket teknologisk nivå bedriften er på, er det viktig at dette steget baseres på funksjonalitet. Arbeidet bør gi kortsiktige driftsmessige fordeler, samtidig som det får på plass systemer og praktiske eller digitale ressurser som data, for større prosjekter i fremtiden. 

Steg 7: Transformative muligheter

Det siste steget innebærer implementering av større systemer og prosesser som bygger på det grunnleggende systemet, og lar bedriften endre den eksisterende driftsmodellen eller betydelig forbedre dagens drift, avhengig av mål. 

Dette steget handler om aktiviteter som markerer en større endring. Det kan for eksempel være å ta i bruk et kraftig industrisystem for å støtte mer omfattende dataanalyse, eller lage en strukturert datastrategi for å legge til rette for en kultur med kontinuerlig utvikling for både ledere og ingeniører. 

Selv om dette er siste steg i transformasjonssyklusen, må bedrifter fortsette å bygge på dette for å forbedre seg og forbli konkurransedyktige. Aktiviteter i dette stadiet bør ikke kun ses på som et mål i seg selv, men et skritt mot å oppnå et meningsfullt forretningsresultat.

Prosjektet er ferdig! Vurder din nye tilstand for å starte transformasjonssyklusen på nytt.
Flere insights