Produktoppdatering

Ta produksjonen til et nytt nivå med OPC Router 4.25

OPC Router kommer med ny versjon! Få tilgang til nye Add-Ons og store ytelsesforbedringer i OPC Router 4.25.

OPC Router 4.25

Ta produksjonen til et nytt nivå med den nye versjonen av OPC Router fra Inray! Versjon 4.25 kommer med mer enn 40 nye funksjoner og oppdateringer. I den nye versjonen introduseres Add-ons, en ny lisensieringsportal, og en enorm hastighetsøkning på alle områder.

Introduksjon av Add-Ons

Få tilgang til nye, kraftige funksjoner med OPC Routers nye Add-Ons.

Store & Forward

Unngå datatap hvis mottakeren er utilgjengelig, eller hvis databasen ikke kan prosessere kommandoer raskt nok. Når tilkoblingen er gjenopprettet, blir dataene lest på OPC-routeren og overført dit den skal. Med Store & Forward-teknologi får du en sikkerhet for ustabile kommunikasjonskanaler.

Redundancy

Muliggjør gjensidig overvåkning av to OPC Routere. Ved feil på hoved-routeren vil den andre OPC Routeren overta alle funksjoner, helt automatisk. Når hoved-routeren fungerer igjen, vil den andre routeren gå automatisk tilbake i stand-by.

Enterprise+

Enterprise+ kommer med flere nye funksjoner. Opprett dynamiske maler automatisk via databasen, kontroller hvem som skal motta hvilke varslinger med «extended notification groups» og få mulighet til redundant tilkobling til ulike undersystemer.

Andre nye funksjoner

En stor hastighetsøkning og ny og brukervennlig lisensieringsportal er noen av de nye funksjonene i OPC Router 4.25.

Internt databasebytte til MongoDB:

Endringen til en NoSQL-database gir en enorm hastighetsøkning på alle områder. Med denne ytelsesforbedringen fjernes 10GB-begrensningen fra databasestørrelsen, og den er nå kun tilknyttet tilgjengelig harddiskkapasitet. 

Online lisensieringsportal

Få tilgang til en ny, tydelig strukturert portal for lisensiering. Den nye portalen gir oversikt over aktive OPC Router lisenser, tilhørende vilkår og informasjon om eksisterende kontrakter for vedlikehold. 

Zipher Protocol for Videojet printere

Få informasjon om printerstatus, og varsle eventuelle printerfeil som push-meldinger via e-post. Dette gjør at brukeren kan gripe inn umiddelbart.

OPC Router introduserer også en ny abonnementsmodell på tre nivåer: Velg mellom Plain, Standard og Enterprise, avhengig av dine behov.

Flere nyheter