Produktoppdatering

Release av HighByte Intelligence Hub 2.0

HighByte har lansert en stor oppdatering av Intelligence Hub: Oppdag de mange nye funksjonene i versjon 2.0.

HighByte Intelligence Hub 2.0

Ny multi-hub administrasjon gjør DataOps-løsningen HighByte Intelligence Hub «Enterprise Ready». Det blir enklere å standardisere og skalere for bruk i hele virksomheten. I tillegg kommer versjon 2.0 med avansert brukeradministrasjon, revisjonshendelser, prosjekt-backup og mange andre funksjoner for å hjelpe virksomheter skalere, vedlikeholde og styre industrielle data. Dynamisk kontekstualisering gjør det enklere å samle data fra flere systemer, til et enkelt informasjonssett.

Oppdag de nye funksjonene

Multi-Hub administrasjon

Velg en sentral Intelligence Hub som dine andre Intelligence Hub’er kan koble seg sikkert til. Bruk den sentrale Intelligence Hub’en for å se hendelser og administrere konfigurasjoner, brukere, roller og sertifikater. Sammenlign og synkroniser konfigurasjoner, inkludert innkommende og utgående koblinger.

Brukere, roller og sertifikater

Administrer tilgangen til ulike brukere. Velg mellom tillatelser til å lese, opprette, oppdatere og/eller slette tilgang til koblinger, modeller, hendelser, «Flows», nettverk, logger brukere og/eller sertifikater. Brukere kan administrere sertifikater direkte i konfigurasjonsverktøyet.

Hendelser og Audit Trails

Hendelser kan nå vises i konfigurasjonsverktøyet. Brukere kan filtrere hendelsesinformasjonen basert på type, kilde eller meldingsinnhold. I tillegg til generell informasjon, varslinger og feilmeldinger støttes også muligheten til å logge Audit Trails.

Backup av prosjekter

Når prosjektkonfigurasjoner endres, kan den eksisterende konfigurasjonen sikkerhetskopieres før du bruker endringene. Brukere kan angi hvor mange og hvor lenge sikkerhetskopier skal beholdes.

Amazon Kinesis Connectors

Amazon har laget løsninger for å skalere og håndtere pålitelig industriell sanntidsdata som er strømmet via AWS Cloud. Produktet støtter nå Amazon Kinesis Data Streams og Amazon Kinesis Firehouse-kontakter som forenkler og akselerer publisering av industrielle data til AWS.

Dynamisk kontekstualisering

REST- og SQL-baserte innganger kan referere til innganger via andre koblinger. Dette gjør at brukere kan lage modeller med varierende kontekstnivåer basert på siste tilgjengelige operasjonelle sanntidsdata.

Se live demo av HighByte Intelligence Hub 2.0

HighByte inviterer til live demonstrasjon av den nyeste versjonen 19. august kl. 18.00. Hovedpunktene inkluderer en innføring i industrielle DataOps-løsninger, opplæring i Multi-Hub administrasjon, brukeradministrasjon og Audit Trails, samt introduksjon til dataoverføring ved hjelp av Amazon Kinesis.

Vil du vite mer om HighByte Intelligence Hub 2.0? Besøk HighByte sin blogg, eller se release notes her.

Flere nyheter