Produktoppdatering

Industriell data møter IT-infrastruktur i HighByte Intelligence Hub 2.5

En ny oppdatering fra HighByte er tilgjengelig! Intelligence Hub 2.5 strømlinjeformer distribusjon og administrasjon av OT-data. 

HighByte Intelligence Hub produktoppdatering - grafikk

Med HighByte Intelligence Hub 2.5 blir distribusjon og administrasjon av OT-integrasjoner og datamodeller betydelig enklere, takket være utvidet tilkobling til Microsoft Azure-tjenester. I tillegg kommer den nyeste versjonen med nye funksjoner for overvåkning og bedre brukeradministrasjon. 

«Ettersom industrielle data har blitt den viktigste kilden til data for å drive forbedring og nye inntektslinjer, må systemene som sender data til Cloud falle innenfor bedriftens IT-infrastruktur», sier Tony Paine, CEO i HighByte, i en pressemelding. «Med den siste utgivelsen av Intelligence Hub har vi lagt til enestående støtte for Microsoft Azure, samt datapipelineovervåking og IT-administrasjonsfunksjoner. HighByte Intelligence Hub 2.5 løser reelle, komplekse brukstilfeller for våre kunder». 

HighByte Intelligence Hub er en industriell DataOps-løsning, som lar produksjonsbedrifter koble, modellere og distribuere industrielle data på en sikker måte, – fra fabrikkgulv til cloud. 

Dette er nytt i Intelligence Hub 2.5

Azure-kompabilitet

Med den nye versjonen blir distribusjon og administrasjon mellom Intelligence Hub og Azure mye enklere. Intelligence Hub kan administreres ved hjelp av Azure IoT Hub og Azure IoT Central. I tillegg gjør Azure Digital Twins det mulig å importere DTDL-datamodeller til Azure IoT Edge. Nyeste versjon gir brukerne en mer standardisert Azure IoT Edge-løsning.

Overvåkning

For å overvåke kvaliteten på data flows er det nå mulig å opprette alarmer når enheter eller sensorer slutter å publisere data. Brukere kan overvåke ytelsen til data flows ved hjelp av nye beregninger. 

Brukeradministrasjon

Med flere brukere dukker behovet for effektiv brukeradministrasjon opp. I den nye versjonen kan brukerautentisering og autorisasjon gjøres via Active Directory. Dette gjør brukeradministrasjon enklere og sikrere. 

Se alle nye funksjoner og ytelsesforbedringer i release notes her

Les mer om Intelligence Hub 2.5 på HighByte sin blogg

Flere nyheter