Produktoppdatering

HighByte Intelligence Hub 2.1 er nå tilgjengelig!

Bedre datahåndtering, utvidede tilkoblinger og ytelsesforbedringer: Se alt som er nytt i HighByte Intelligence Hub versjon 2.1.

HighByte Intelligence Hub 2.0

HighByte Intelligence Hub 2.1 kommer med nye funksjoner for high-availability, inkludert applikasjonsredundans og redundante MQTT-brokers. Dette sikrer pålitelig innsamling, modellering og levering av data i kritiske miljøer. Versjon 2.1 utvider også tilkoblingene, og inkluderer flere forbedringer som gjør det enklere å konfigurere og støtte nye integrasjoner og datamodellering i stor skala.

High Availability

Applikasjonsredundans

Det er nå enkelt å installere to versjoner av HighByte Intelligence Hub for bedre redundans. En sekundær versjon overvåker den primære programvaren, og begynner automatisk å levere data hvis den primære blir frakoblet. Denne funksjonen gir et ekstra verktøy for å redusere datatap ved feil.

Redundante MQTT-brokers

Både MQTT og Sparkplug støtter nå redundante MQTT-brokers, som gjør det enkelt å konfigurere en backup-broker hvis den primære feiler. 

Utvidet tilkobling

Webhook Connector

Ny Webhook Connector kan motta HTTP POST/PUT calls med XML eller JSON payloads, og behandle disse dataene som en input. Dette kan blant annet brukes for å samle inn produksjonsordreinformasjon fra ERP-systemet, modellere dataene og publisere i Unified Namespace. 

Google Cloud Pub/Sub Connector

Ny Google Cloud Pub/Sub Connector gjør det enkelt å publisere anleggsdata til Google Cloud.

Apache Parquet Connector

Apache Parquet-filer lagrer data i et komprimert kolonneformat. Filformatet har tradisjonelt blitt brukt i cloud data lakes, men man ser nå en økning i bruk on edge i anlegg for å lagre høyfrekvente data som vibrasjon og strømforbruk. Apache Parquet Connector støtter inputs for å lese data fra disse filene. 

Forbedringer

Utvidelse av dynamiske inputs

Både SQL og REST inputs kan nå referere til data fra andre inputs. Dynamiske input-spørringer er støttet ved hjelp av testlesingsfunksjonen i brukergrensesnittet.

Dynamiske outputs

MQTT- og REST-klienter støtter nå dynamiske MQTT topic eller REST URL basert på dataene som sendes ut. Dette reduserer antall nødvendige outputs og gjør det enkelt å organisere MQTT namespace.

REST Client forbedringer

REST-klienten støtter nå OAuth-autentisering, i tillegg til støtte for XML input payloads, støtte for PUT-kommandoer og mulighet til å stole på selvsignerte sertifikater for HTTPS.

SQL oppdateringer

SQL-koblinger støtter nå Update- og Upsert-kommandoer for outputs. Dette gjør at outputs kan oppdatere eller opprette nye rader, avhengig av om det finnes en kolonneverdi. 

Expression Syntax Highlighting

Instansuttrykk støtter nå syntaksfremheving, noe som gjør det enklere å skrive og administrere større uttrykk.

Komplekse OPC UA verdier

OPC UA inputs kan nå bli lest som komplekse verdier, hvor utdataene inkluderer tag-verdi, kvalitet og tidsstempel. Disse kan brukes i uttrykk eller som output til andre systemer.

Sertifikatsynkronisering

Versjon 2.1 støtter synkronisering av sertifikater for tilkoblinger. Dette innebærer at sertifikatene sendes sammen med tilkoblingsinnstillingene når du synkroniserer tilkoblingen, og fjerner behovet for å flytte og installere sertifikater manuelt.

Live demo av HighByte Intelligence Hub 2.1

HighByte inviterer til webinaret «Achieving High Availability and Access Through Industrial DataOps” 19. oktober kl. 17.00, med en livedemonstrasjon av programvaren. 

Vil du lese mer om HighByte Intelligence Hub 2.1? Besøk HighByte sin blogg.

Flere nyheter