Produktoppdatering

Få bedre visualisering med Proficy Operations Hub 2022

Proficy Operations Hub 2022 er nå tilgjengelig! Den nyeste versjonen inkluderer flere nye funksjoner og ytelsesforbedringer for enda bedre visualisering – både sentralisert og eksternt. 

Proficy Operations Hub 2022

Onsdag 9. mars ble Proficy Operations Hub 2022 tilgjengelig. I en pressemelding forteller GE Digital dette om produktoppdateringen: 

Proficy Operations Hub 2022 forbedrer anleggsdriften ved å gi «the connected worker» tilgang til informasjon på tvers av systemer, via samme brukergrensesnitt. Dette gjør det enklere å analysere informasjonen og gjøre de rette beslutningene, hvor som helst og når som helst. 

Hva er Proficy Operations Hub? 
Proficy Operations Hub er et moderne, sentralisert verktøy for datavisualisering, hvor dashbord for industrielle applikasjoner kan bygges effektivt, – helt uten kode.

Med Proficy Operations Hub 2022 kan både utviklere og ikke-utviklere raskt opprette dashbord ved hjelp av et omfattende bibliotek med widgets. Dashbordene kan ordnes for responsiv operatør- og veiledervisualisering. Ved å definere datakilder for tilkoblede enheter og opprette spørringer, kan du transformere brukbar informasjon for operasjoner. Dette gjøres via «drag-and-drop»-funksjonalitet, hvor du først plasserer visualiseringskomponenter i dashbordet. Deretter drar du spørringen eller datakilden til komponenten, og datatilkoblingene aktiveres raskt. 

Proficy Operations Hub er designet som et Business Intelligence-verktøy for OT-personell. Programvaren passer alle industrielle miljøer, og benyttes i bransjer som vann og avløp, bilindustri, mat- og drikkeproduksjon og kraft og energi.  

Dette er nytt i Proficy Operations Hub 2022

Nye funksjoner i den siste oppdateringen inkluderer økt Rapid Application Development ved bruk av skyinfrastruktur med Microsoft Azure og Amazon Web Service (AWS), utvidet widget-bibliotek for datavisning og analyse, og tredjeparts systemintegrasjon aktivert av OPC UA. Programvaren forbedrer også OT Business Intelligence med nye visualiserings-widgets for dashbord og pivot grid for ad hoc multidimensjonal dataanalyse.

Proficy Operations Hub forbedrer også MES, HMI/SCADA og Historian-applikasjoner med en data flow editor for å lage runtime-logikk. Dette gjør at man automatisk kan transformere data for visualisering, og skape et grunnlag for IoT-drevet analyse og optimalisering. Multi-timeline widget forbedrer visning av hendelsesbasert data som nedetid og bruk av maskiner og utstyr. Ny tilpasningsbar Proficy Batch Execution-applikasjon er også tilgjengelig, med forbedret brukergrensesnitt for operatører.

Nye funksjoner og ytelsesforbedringer

  • Økt Rapid Application Development ved bruk av skyinfrastruktur med Microsoft Azure og Amazon Web Service (AWS).
  • Utvidet widget-bibliotek: For både dashbord, datavisning og analyse.
  • Pivot grid for ad hoc multidimensjonal dataanalyse. 
  • Data flow editor for å lage runtime-logikk. 
  • Multi-timeline widget for bedre visning av hendelsesbasert data. 
  • Ny, tilpasningsbar, Proficy Batch Execution-applikasjon.
  • Tredjeparts systemintegrasjon med OPC UA. 

«Tilgang på data på tvers av organisasjonen, sentralisert visualisering, digitaliserte prosesser og dataanalyse i kontekst gir raskere respons og bedre beslutningstaking. Dette fører til reduserte kostnader og raskere «time-to-market», samt reduserte vedlikeholdskostnader» sier Richard Kenedi, General Manager for GE Digital’s Manufacturing and Digital Plant business. «Dette er resultatet av tettere samarbeid og kontinuerlig forbedring, som er nøkkelfaktorene i dagens industrielle miljøer».

Vil du vite mer om Proficy Operations Hub?

Flere nyheter