Oppdatering for Windows DCOM Server Security – KB5004442

Ny oppdatering fra Microsoft påvirker DCOM-kommunikasjon. Se hvordan, og hvilke tiltak du bør gjennomføre her.

Sikkerhetsoppdatering fra Microsoft Security Respons Center

Microsoft Security Response Center kommer med en sikkerhetsoppdatering som påvirker OPC DA-servere som bruker DCOM.

Log4j: Disse systemene er påvirket

Se oversikt over hvilke systemer som er påvirket av sikkerhetssvakheten i Log4j. Siden oppdateres kontinuerlig med mer informasjon.