Løsning

 • Produksjonsstyring
 • Dokumentasjon
 • Kvalitetsoptimalisering
 • Effektivitetsanalyse
 • OEE
 • Produksjonsplanlegging

Produkter

Fordeler

 • Forenkler sporing og funn av avvik i batch
 • Automatiske produksjonsstyringsverktøy
 • Analyse av nedetid og forbedring av OEE
 • Planlegging av hele produksjonslinjen
 • Ett integrert system
Novotek piktogram: Check.

Manuell kvalitetssporing av batchproduksjon er ofte tidkrevende. Nettopp denne utfordringen stod AkzoNobel Rexolin AB overfor. For å øke produksjonseffektiviteten og produktkvaliteten valgte de derfor å implementere MES-systemet Proficy Plant Applications, sammen med prosessdatabasen Proficy Historian og produksjonsplanleggeren ROB-EX Scheduler.

Verktøy som viser trender

AkzoNobel Rexolin AB hadde allerede benyttet prosessdatabasen Proficy Historian i flere år da de valgte å utvide med det komplette MES-systemet Proficy Plant Applications. 

– En av grunnene til at vi valgte Proficy Plant Applications er at produksjonen vår gjøres i batcher. Vi trengte derfor en enklere måte å spore ulike batcher i trendrapporter, og kunne identifisere eventuelle avvik som påvirket kvaliteten, forklarer Stefan Fritiofsson, administrerende direktør i AkzoNobel Rexolin AB. 

Proficy Plant Applications kommer med verktøy for produksjonsdokumentasjon, kvalitetsoptimalisering og effektiv analyse. Dette gjør det enkelt å dokumentere blant annet produksjonsprosesser med begrenset hastighet. 

– Vi kan nå analysere nedetid og finne ut hva som har forårsaket forstyrrelsen. Dette er spesielt viktig informasjon for vedlikeholdsteamet, som får innsikt i hvilket utstyr som trenger ekstra overvåkning, forteller Fritiofsson. 

AkzoNobel Rexolin AB: Gjødsel

Oppdag uventede problemer

Med tilgjengelig informasjon basert på data kan man ta mer nøyaktige beslutninger. Fritioffson bemerker at det har forbedret produksjonsoppfølgningen, og gjort det enklere å finne årsaker bak uventede kvalitetsendringer. 

– Ved å benytte Proficy Plant Applications sammen med Proficy Historian har vi identifisert problemer vi ikke har oppdaget tidligere. Vi klarte for eksempel å spore en kvalitetssvikt i temperaturen til en av råvarene våre, forklarer han. 

Utvidbar for fremtidige behov

Det neste steget for AkzoNobel Rexolin var å implementere automatisk produksjonsplanlegging ved å koble Proficy Plant Applications med SAP businessystem. En av fordelene med Novotek’s løsning, er at systemet kan utvides og tilpasses fremtidige behov. Med åpen løsning kan mange ulike systemer kobles sammen uten problemer. 

– Investeringen i denne løsningen har vært et stort steg i riktig retning for oss i AkzoNobel Rexolin, avslutter Stefan Fritiofsson. 

Les mer om løsningene
Proficy Plant Applications

En komplett modulbasert MES-løsning.

Les mer
Proficy Historian

Markedets kraftigste prosessdatabase utviklet for produksjonsdata.

Les mer
ROB-EX Scheduler

Et verktøy spesialisert for produksjonsplanlegging.

Les mer