Løsning

 • Batchhåndtering
 • Oppskriftshåndtering
 • Sporbarhet
 • Rapportering
 • Analyse
 • Integrasjon med planleggings- og bedriftssystemer
 • Produksjonsplanlegging
 • Automatisk kjøring

Produkter

Fordeler

 • Bedre oversikt over produksjonsplanen
 • Mer nøyaktig oppskriftshåndtering
 • Økt produksjon med eksisterende utstyr
 • Mindre belastning på operatørene
 • Integrasjon med bedriftssystem
 • Serviceavtale for rask support fra Novotek via VPN
Novotek piktogram: Check.

Weber-fabrikken i Vingåker produserer og eksporterer store mengder gulvutjevning av sement. Med hele 25 ordrer per døgn kjører fabrikken 20 timer i døgnet. En batch tar knapt fire minutter å produsere. For hver oppskrift som skal kjøres må store mengder råvarer doseres, tømmes og blandes før det fraktes til pakkemaskinen. Dette krever et godt system som kan gi god oversikt gjennom hele produksjonsprosessen.

Etter et produksjonsavbrudd som følge av et eldre styresystem, hadde Weber-fabrikken i Vingåker behov for en oppgradering. De ønsket et system som ville gi en helhetlig oversikt over produksjonen, gi operatørene mer frihet og effektivisere produksjonsprosessene ytterligere. Valget falt på en MES-løsning fra Novotek. 

Med Proficy Plant Applications er produksjonen bygd opp på automatisk styring. Det innebærer at MES-systemet har kontroll på blant annet oppskrifter, artikler og ordrer, samt innsamling av data for rapporter. Nummererte produksjonsordrer sendes automatisk fra bedriftssystemet til produksjonsplanleggingssystemet ROB-EX Scheduler. Her vises alle ordrer sammen med råvaretilgangen, slik at man alltid har oversikt over når det vil gå tomt for råvarer.

MES-systemet håndterer deretter distribusjonen av produksjonsordrer, så korrekt mengde leveres til riktig destinasjon (vanligvis pakkemaskinen). Systemet balanserer produksjonen i henhold til behov, slik at destinasjonen med størst behov mottar neste ordre. Prioriteringer kan også angis manuelt av operatøren. 

Mann legger sement, Weber Sveriges hovedprodukt

Nye muligheter

Det tidligere styresystemet gjorde at operatøren var nødt til å være betydelig delaktig i selve produksjonsprosessen. Med implementeringen av MES-systemet med automatisk kjøring endret operatørens rolle seg betraktelig. Nå, med et moderne HMI-system har operatøren et brukervennlig grensesnitt for oversikt og kontroll over produksjonen. 

Lennart Carlsson, fabrikksjef hos Weber, er fornøyd med investeringen i Proficy Plant Applications. Fremover er planen å utnytte integrasjonen mellom de ulike delsystemene, for å oppnå enda bedre produksjonsplanlegging og sporbarhet. 

– MES-systemet har gjort at vi har kunne redusere antallet produksjonslinjer, men samtidig overholde, og fremover kanskje forbedre produksjonskapasiteten, avslutter han. 

Les mer om løsningene
Proficy Plant Applications

En komplett, modulbasert MES-løsning.

Les mer
ROB-EX Scheduler

Et verktøy spesialisert for produksjonsplanlegging.

Les mer