Løsning

Informasjonssystem

Produkter

Fordeler

  • Bedre oversikt
  • Mer kontroll over produksjonen 
  • Færre flaskehalser
  • Brukervennlig grensesnitt
Novotek piktogram: Check.
Proficy Plant Applications vises på nettbrett

Valgte Proficy Plant Applications

Løsningen som Novotek leverer erstatter et eldre system som Coca-Cola European Partners Sverige AB tidligere benyttet seg av. 

– Vi hadde et lignende system som vi ikke var helt fornøyd med. Vi trengte en forandring, og valget stod mellom å oppdatere det eksisterende systemet, eller bytte til noe helt nytt, forklarer prognose- og oppfølgingssjef på fabrikken i Haninge. 

Han forteller at de manglet tillit til det forrige systemet, og trengte en ny start. Derfor valgte de i stedet å investere i et verktøy fra Novotek. 

Forbedre kvalitet, effektivitet og sikkerhet

Siden installasjonen av Proficy Plant Applications fra GE Digital, har måten fabrikken fungerer på endret seg betydelig. Rutiner, som den daglige møtestrukturen, er tilpasset informasjonen de får. Den store forandringer er at de jobber aktivt med informasjonen som genereres. 

– Nå er det en del av hverdagen vår. Vi bruker det hver time for å sikre effektivitet og kvalitet, men også sikkerheten. Fordi Coca-Cola er en så stor og kjent merkevare, er dette svært viktig for oss, forklarer prognose- og oppfølgingslederen. 

Proficy Plant Applications har blitt en del av operatørenes hverdag. Nå er det mulig å se hvordan hele produksjonen går, noe som gir et helt annet grunnlag enn tidligere.

– Nå gjør vi beslutninger basert på fakta i stedet for magefølelse. Vi kan se hvordan det faktisk ser ut, konstaterer han. 

Brusbokser på samlebånd.

Økte produksjonens effektivitet og stabilitet

På fabrikken er det syv produksjonslinjer og en sorteringslinje. Løsningen er implementert på alle linjer og har gitt den største forandringen i form av en effektivitetsøkning. 

Rapportfunksjon med stor fleksibilitet

Med Proficy Plant Applications får man egendefinerte rapporter, noes om gjør analysearbeidet enklere. Funksjonen er fleksibel og kan tilpasses brukerens behov. 

Rapportfunksjonen brukes regelmessig. En gang i uken på ledelsesnivå, og daglig av personer som jobber direkte med produksjonen. Proficy Portal og Excel kan benyttes for tilgang til rapportene. 

Skåler med Coca-Cola på glassflaske.

Et velfungerende samarbeid

På Coca-Cola i Haninge er de ikke bare fornøyd med Proficy Plant Applications, men også selve implementeringen og servicen. 

– Samarbeidet med Novotek har vært veldig bra. Det er en stor fordel å ha en svensk partner. Novotek kan PLS og programvare, slik at vi kan få hjelp fra noen som kjenner både maskin og system, og har et helhetlig syn. Det er spesielt nyttig når det oppstår problemer vi ikke vet årsaken til. Akkurat dette er en viktig grunn til at vi valgte Novotek og Proficy Plant Applications, avslutter leder for prognoser og oppfølging, Coca Cola European Partners Sverige AB. 

Les mer om løsningene
Proficy Plant Applications

En komplett modulbasert MES-løsning.

Les mer
Proficy Historian

Markedets kraftigste prosessdatabase utviklet for produksjonsdata.

Les mer