Løsning

 • Automasjonsløsning
 • Batchhåndtering
 • Oppskriftshåndtering
 • Sporbarhet
 • Rapportering
 • Analyse

Produkter

Fordeler

 • Bedre oversikt over oppskrifter
 • Enklere konfigurasjon av oppskrifter
 • Økt produksjon med eksisterende utstyr
 • Jevnere produksjonskvalitet
 • Forhindrer at produkter med dårlig kvalitet leveres til kunder
 • Integrasjon med bedriftssystem
 • Serviceavtale med rask support fra Novotek via VPN
 • Enkel og oversiktlig produksjonsplanlegging
Novotek piktogram: Check.

Med MES-systemet Proficy Plant Applications fikk Scanspac en komplett løsning for sporing av batchproduksjonen. Dette gjorde at de enklere kunne produsere sparkel av jevn, høy kvalitet. 

Med et eldre system ble det etter hvert vanskelig å finne reservedeler, og Tomas Eriksson, produksjonssjef i Scanspac, så behovet for å oppgradere til en mer moderne løsning. Valget falt på MES-systemet Proficy Plant Applications fra GE Digital, levert av Novotek.

– Novotek så helheten i hva vi trengte. MES-systemet møtte alle kravene og forventningene våre, forteller Tomas.

Siden installasjonen av Proficy Plant Applications i fabrikken i Glanshammar, har Scanspac fått betydelig bedre oversikt over oppskriftene sine. Den største forandringen er at de i dag har en sporbarhet som tidligere ikke eksisterte, som gjør det mulig å spore råvarene i hver enkel batch. Med noen få tastetrykk får de tilgang til rapporter og data om hvilke råvarer som blir brukt i de ulike oppskriftene. 

– Gjennom en enkel rapportanalyse har vi fått bedre oversikt over produksjonen, slik at vi kan forhindre at sparkel av dårligere kvalitet når sluttkunden. Det har også blitt enklere å opprettholde en jevn, høy kvalitet på tvers av alle oppskrifter, forklarer Tomas.

Sparkel, illustrasjon for Scanspac.

Et fleksibelt system for batchhåndtering

Scanspac sitt største behov var et mer fleksibelt batchhåndteringssystem. Det tidligere styresystemet manglet koblinger mot bedriftssystemet, og derfor måtte hver oppskrift tastes inn manuelt, uten mulighet for å lagre dataene. For å gjøre prosessen enklere forslo Novotek å koble sammen alle produksjonslinjene med bedriftssystemet, og installere et MES-system. Resultatet ga Scanspac en komplett oversikt over produksjonen, med mulighet til å redigere eller opprette nye oppskrifter når som helst og hvor som helst.  

– Vi kan sitte på kontoret og redigere eller lage nye oppskrifter, samtidig som vi følger med på hendelser i prosessen. Ute i produksjonen har vi nå full oversikt over hvor i produksjonen vi befinner oss, og hvilke alarmer eller hendelser som er registrert, forteller Tomas.

I fabrikken i Glanshammar er det plassert fire operatørstasjoner som styrer de fem ulike linjene som kjøres. Normalt sett følger operatørene med på linjene de har ansvaret for, men ved behov kan de også bytte til andre linjer. 

– Systemet er veldig fleksibelt, og legger alt til rette for en effektiv produksjon. 

Økt produksjon

Overgangen fra det gamle styresystemet til Proficy Plant Applications gikk bra. Selv om maskinkapasiteten forble den samme, kunne Scanspac produsere mer ved hjelp av det nye MES-systemet. Både Tomas og kollegaene er fornøyd med løsningen, og trekker spesielt frem tilgangen til statistikker og rapporter. 

– Overblikket vi har fått over produksjonen og verktøyene for sporbarhet gir oss en svært god analyse for fremtiden, sier Tomas. 

For support benytter Scanspac seg av en serviceavtale, som gjør at Novotek kan koble seg opp via VPN for å analysere, overvåke og sette i gang mindre forandringer over distanse. 

– Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Novotek, avslutter han. 

Les mer om løsningene
Proficy Plant Applications

En komplett, modulbasert MES-løsning.

Les mer
Proficy iFIX

Den mest komplette HMI/SCADA-løsningen på markedet.

Les mer
VersaMax

En PLS-serie som kombinerer ytelse, pålitelighet og fleksibilitet.

Les mer