Løsning

  • Bedre oversikt over produksjonen

Produkter

Fordeler

  • Økt produktivitet
  • Mer eksakte leveringstider
Novotek piktogram: Check.

Som underleverandør var det avgjørende for OTV Plast å kunne gi kundene sine mer pålitelige leveringstider. ROB-EX Scheduler fra Novotek løste utfordringen.  

OTV Plast sin maskinpark består av avanserte prosesseringsentre, inkludert 14 fresestasjoner, store planfreser og et titalls andre bearbeidingsstasjoner med tilhørende kontrollutstyr. Bearbeidingen innebærer blant annet bøying, liming og sveising av PVC-plast og akryl. OTV Plast er spesialister på både serieproduksjon og prototyper, og har et standardsortiment bestående av blant annet plater, lister og rør for rask levering. I tillegg produserer de spesialprodukter til kunder basert på maler, skisser og tegninger.

OTV Plast leverer blant annet plastrør.

En dobling av ordre

I løpet av kun tre år doblet OTV Plast ordremengden, uten å måtte ansette mer personell. 

– Noe av æren for dette vil jeg gi ROB-EX. Hvis vi ikke hadde dette verktøyet for å overvåke produksjonen hadde det vært vanskelig å holde oversikt over de aktive ordrene, sier Henrik Jylov, administrerende direktør for OTV Plast A/S. 

Tidligere ble alle bestillingene lagt inn i ordresystemet, og det var vanskelig å få oversikt over den totale belastningen og utnyttelsen av produksjonskapasiteten. Produksjonssjefen var ofte den eneste som kunne svare på når en ordre skulle leveres. 

– Fordi vi manglet oversikt, hendte det at vi overskred leveringsdatoen. I tillegg fikk produksjonssjefen mye ekstraarbeid, forteller Henrik. 

Med ROB-EX Scheduler fikk OTV Plast oversikten de trengte. Alle fikk tilgang til produksjonsplanen, og har mulighet til å kontrollere ordrestatus og se når det er plass til en ny bestilling. 

Fornøyde kunder

Med ROB-EX Scheduler kan OTV Plast gi mer pålitelige leveringstider til kundene sine. Ved hendelser som materialbrist, problemer med maskiner, sykdom eller annet som påvirker produksjonen, meldes leveringsforsinkelser i fra om umiddelbart.  

– Som underleverandør er det avgjørende at vi kan gi korrekt og eksakt informasjon om leveransesituasjonen, slik at våre kunder kan ta hensyn til forsinkelsen i sin produksjon, forklarer Henrik.

I tillegg til mer pålitelige leveringstider, og bedre innsikt for å svare kunder på spørsmål om ordrestatus, har OTV Plast siden implementeringen av ROB-EX også opplevd økt produktivitet og kortere leveringstider. Dette har blitt lagt merke til i bransjen.

– En av våre viktigste fokusområder er kort og pålitelig leveringstid. Dette er viktig for kundene våre, og derfor er det viktig for oss, avslutter Henrik. 

ROB-EX Scheduler

Et verktøy spesialisert for produksjonsplanlegging.

Les mer