Løsning

  • Produksjonsplanlegging

Produkter

Fordeler

  • Bedre oversikt
  • Bedre kontroll over produksjonen
  • Færre flaskehalser
  • Brukervennlig grensesnitt
Novotek piktogram: Check.

Metso Paper i Karlstad produserer papirmaskiner. Med en krevende produksjon hadde de behov for et system som gjorde produksjonsplanleggingen enklere. Valget endte på ROB-EX Scheduler fra Novotek.

Å lage papirmaskiner er ingen enkel oppgave. Hver maskin består av ulike mekaniske delkomponenter, som alle skal produseres, behandles, monteres og testes. I tillegg må instrumenter og kontrollelektronikk installeres på maskinen. Ofte utføres flere av gjøremålene parallelt i produksjonen, noe som betyr at en forsinkelse på en delkomponent eller gjøremål kan ha store effekter på endelig leveringsdato. Det kan også utgjøre problemer for neste papirmaskin som skal produseres. 

Behov for god oversikt over hele produksjonen

Tidligere benyttet Metso Paper ERP-systemet sitt og Excel som planleggingsverktøy. Utfordringen var at det var vanskelig å oppdage flaskehalser som ville oppstå lengre frem i tid. Dermed falt valget på å investere i ROB-EX Scheduler fra Novotek. 

– Vi undersøkte flere av de tilgjengelige verktøyene på markedet, og valgte ROB-EX fordi systemet passet best til våre behov. Det enkle brukergrensesnittet og muligheten til å få support på skandinavisk var også viktig for oss, forteller Simon Ståhl, planleggingssjef hos Metso Paper Karlstad. 

Med ROB-EX Scheduler fikk Metso Paper bedre oversikt over produksjonen, kunne gjennomføre mer detaljert planlegging og fikk kontroll over mulige flaskehalser. Dette gjorde det enklere å planlegge leveringstider, – noe som også ga positiv påvirkning hos underleverandørene. – Tidligere har vi alltid hatt det travelt når vi har bestilt komponenter. Nå vet vi akkurat når vi kommer til å trenge flere materialer, og kan bestille i god tid slik at underleverandørene våre får tiden de trenger på å produsere komponentene. 

Papirmaskiner, Metso Paper.

En endringsprosess som har nådd målet

ROB-EX Scheduler kan kobles med ERP-systemet, men Simon så flere fordeler ved å holde de to systemene separat. 

– En viktig faktor mange undervurderer er evnen til å planlegge maskinkapasitet før forberedelsene er utført. Det bør gjennomføres en grovplanlegging i produksjonsplanen før ordren finnes i ERP-systemet, kanskje til og med før salgsavdelingen har solgt prosjektet, fastslår han.

For Simon er planleggingen viktig. Dette ser man også i måten Metso Paper valgte å implementere ROB-EX Scheduler. Med halvannen time opplæring hver dag i en periode på to måneder, kunne Simon være sikker på at planleggerne var kjent med systemet. 

– Ofte er reisen målet. Å bruke lenger tid på implementeringen gjør bruken mye mer effektiv i fremtiden. Målet vårt er å alltid utnytte alle ressurser for å forbedre foretakets totale resultat, avslutter Simon. 

ROB-EX Scheduler

Et verktøy spesialisert for produksjonsplanlegging.

Les mer