Digitalisering starter med “connect”, eller integrasjoner. Maskiner, systemer, prosesser og mennesker kobles sammen for å kunne levere OT-data til IT-systemer på en effektiv måte. Med denne sammenkoblingen kan du hente inn kritisk prosess- og produksjonsdata, og sende kontekstualisert data videre for analyse. Med en enorm økning i datamengde, ser vi i dag et større behov for enkel datautveksling mellom OT- og IT-systemer enn tidligere. Målet er forbedret datatilgang i hele virksomheten. 

Utfordringen mange industrianlegg og produksjonsbedrifter står overfor, er at maskiner og systemer er av varierende alder, fra ulike leverandører, og derfor ikke kan kommunisere med hverandre. Data lagres på ulike steder, og det mangler en felles database som kan håndtere de store mengdene høyoppløselige prosessdata. Ofte er dataene inkonsekvente og mangler struktur, som gjør videre bruk vanskelig. I mange tilfeller gjør dette at unødvendige mengder data sendes til skyløsninger. Hvordan kan vi løse disse utfordringene?

Grafikk som viser funksjonaliteten til en OPC-kommunikasjonsplattform. Connect.

Fra anleggsgulvet

For å kunne hente data fra maskiner og utstyr trenger du et styresystem, som for eksempel en PLS eller PAC. Styresystemer tilpasset industrielle miljøer er utviklet for å levere høy ytelse under tøffe forhold.

Ved hjelp av en OPC-kommunikasjonsplattform kan du hente data fra styresystemet, og sende disse videre til en prosessdatabase, HMI/SCADA-, MES- og/eller et ERP-system. OPC står for Open Platform Communications, og sørger for sikker dataflyt mellom klienter og servere, samt på tvers av ulike servere. Dette gir en sømløs informasjonsflyt mellom systemer fra ulike leverandører, og gir deg tilgang til data fra én enkelt kilde. 

Illustrasjon over funksjonene til en prosessdatabase.

Via en kraftig prosessdatabase

En prosessdatabase samler inn data fra OPC-kommunikasjonsplattformen, og andre «collectors» som MQTT, ODBC og XML. Deretter lagres dataene sikkert, på samme sted. Prosessdatabaser er utviklet for å håndtere store mengder høyoppløselige data, og er opptil 1000 ganger raskere enn vanlige relasjonsdatabaser. Data samles inn på millisekunder, komprimeres før lagring, tar lite plass og reduserer verken hastighet eller ytelse. Med alle data samlet på ett sted, har du alltid årevis med data lett tilgjengelig. “Store and Forward”-teknologi øker datasikkerheten, og sørger for at kritiske data ikke går tapt.

Til kontekstualisert data i skyen

Dagens tilkoblinger er stadig under mindre tilsyn. Derfor er det avgjørende at koblingene tar vare på kvalitet, gyldighet og forberedelse av data. DataOps kommer fra ordet dataoperasjoner, og er en ny datahåndteringsstrategi. Ved å administrere dataens livssyklus på tvers av IT- og OT, brytes datasiloer mellom applikasjoner. I praksis innebærer dette at data fra flere kilder eller systemer sammenstilles, kontekstualiseres, struktureres og klargjøres lokalt av OT-personell som kjenner utstyret. Deretter sendes dataene til analyse og videre bruk hos Data Scientists, analytikere, ingeniører og IT-personell, uten behov for ytterligere bearbeiding og modellering. 

Data Analytics i cloud

Ved å klargjøre og strukturere data før de sendes videre, unngår du å sende overflødig data gjennom systemet, – uavhengig av om du sender data rundt i anlegget eller til skyløsninger. Med denne tilnærmingen til distribuert dataarkitektur sparer du tid og kostnader, og sikrer at dataene blir brukt fleksibelt og effektivt. Enkel tilgang til riktig data kan gi din produksjon gode resultater.

Connect your plant

Datainnsamling og rapportering

Gode verktøy for datafangst og rapportering gir deg innsikt i bedriftens prosess og produksjon. Systemet henter data fra PLS’er, HMI/SCADA, MES og OPC-servere, og lar deg ta riktig beslutning raskere.

OPC – Industriell kommunikasjon

Hva er en OPC kommunikasjonsplattform? OPC, Open Platform Communications, er en kommunikasjonsplattform som gjør det mulig å dele data på tvers av enheter og systemer fra ulike leverandører. Med en OPC-server kan data kommuniseres kontinuerlig mellom PLS-er på anleggsgulvet, RTU-er ute i felten og software-applikasjoner på PC.  OPC standardiserer tilgangen til maskiner, enheter og andre […]

DataOps

En ny tilnærming til industriell analyse, og en viktig del av industri 4.0: DataOps forenkler styring av datamiljøer gjennom hele prosessen, og hjelper deg utnytte dine industrielle data bedre.