OPC, Open Platform Communications, er en sikker kommunikasjonsplattform for utveksling av data innen industri og automasjon. Plattformen gjør det mulig å koble, styre, overvåke og kontrollere ulike automasjonsenheter via én enkelt kilde. Løsningen er plattformuavhengig, og sørger for en sømløs flyt av informasjon mellom systemer fra ulike leverandører.

Hvordan benyttes en OPC-kommunikasjonsplattform?

OPC sørger for dataflyt mellom klienter og servere, samt på tvers av ulike servere. Det er klienten som bestemmer hvilke data serveren skal sende, eller hente fra underliggende systemer, som for eksempel en PLS. På denne måten kan PLS’er og annet automasjonsutstyr kobles sammen med HMI/SCADA-systemer, prosessdatabaser og MES/ERP-systemer. Med en OPC kan du få enkel tilgang til sanntidsdata, overvåkning av alarmer og hendelser og tilgang til historiske data fra ulike systemer.

Grafikk som viser funksjonaliteten til en OPC-kommunikasjonsplattform.

Vi skiller mellom ulike OPC-standarder. De klassiske OPC-standardene betegnes som OPC DA (Data Access), OPC A&E (Alarm & Events), OPC HDA (Historical Data Access) og OPC XML/CSV/DX (Data Exchange). Dagens OPC-standard, også kalt OPC UA (Unified Architecture), er plattformuavhengig. Dette gjør at serveren kan kjøres på både Apple, Linux og Windows. Det er også mulighet for nettverksbasert kommunikasjon. 

Oppnå bedre kommunikasjonsflyt

En OPC er en av de vanligste måtene å kommunisere på innen industri og automasjon. Ved å bruke en OPC-kommunikasjonsplattform for å koble sammen ulike enheter, automasjonsutstyr, prosessdatabaser og systemer kan din bedrift oppnå bedre kommunikasjonsflyt. Enkel tilgang til informasjon via én enkelt kilde gir deg raskere og bedre oversikt.

En OPC-kommunikasjonsplattform er en løsning som passer alle typer produksjonsbedrifter. Novotek tilbyr flere ulike OPC-løsninger, blant annet markedets ledende OPC-kommunikasjonsplattform: Les mer om KEPServerEX fra Kepware. I tillegg tilbyr vi produktene OPC Router og OPC Servers & I/O Drivers. 

Våre konsulenter hjelper deg med å finne rett måte å implementere OPC i din bedrift. Se våre ulike OPC-kommunikasjonsplattformer under.

Våre OPC-løsninger
KEPServerEX

Industri- og automasjonsbransjens ledende kommunikasjonsplattform.

Les mer
OPC Router

En plattform for rask og enkel datautveksling i hele bedriften.

Les mer