Driftskontrollsystemer for vann og avløp har spesielle utfordringer på grunn av geografisk utstrekning, og de alvorlige følgende det får hvis de slutter å fungere. Basert på Proficy iFIX fra GE Digital, leverer vi nøye tilpasset HMI/SCADA for vann og avløp.

Mockup viser HMI/SCADA for vann og avløp på PC, mobil og nettbrett.

Novotek har levert HMI/SCADA-løsninger til vann og avløp i 35 år. Vår løsning er topp moderne, og gir deg tilgang til det siste innen HMI-design og alarmhåndtering.

Innovative og fleksible operatørmiljøer

Proficy iFIX gir operatører enkel tilgang til systemet. Velg mellom tykk eller tynn klient: iClient, iClient TS eller Webspace (HTML5), på PC, nettklient via nettleser eller app for Android og Apple. Hver operatør kan velge plattformen de selv foretrekker.

Systemet kommer med modellbasert visning av utstyr og KPI’er. For rask implementering leveres komplett bilde- og objektstruktur i vår Waterpack. Her finnes skjermbilder og faceplates for alle vanlige objekter som pumper, ventiler, regulatorer og vifter klare til bruk.

En av de viktigste funksjonene er muligheten til å gjøre endringer underveis i deler av installasjonen, uten å måtte koble fra. Proficy iFIX har alle nødvendige muligheter for redundans. 

Bilde som viser hvordan Proficy iFIX gir deg oversikt over anlegget ditt.

Allsidig kommunikasjon

Proficy iFIX er et av de vanligste HMI/SCADA-systemene innen vann og avløp. En av de viktigste funksjonene med et HMI/SCADA-system, er muligheten til å kommunisere med annet utstyr og systemer. 

Vi har flere tusen drivere, og flere som er spesialiserte for vann og avløp. Blant annet leverer vi oppringt kommunikasjon til for eksempel pumpestasjoner og høydebasseng. I tillegg har vi standard kommunikasjonsdrivere for de fleste vanlige produsenter av pumpeutstyr, som ABB OP45, Flygt AquaCom (MACTEC), Swedmeter og mange andre.

Bedre alarmhåndtering

Proficy iFIX kommer med et av de beste og mest avanserte alarmsystemene innen HMI/SCADA-verdenen. Alarmer fra både sentral og eksternt utstyr som pumpestasjoner og lignende, samles inn, lagres og vises. Deretter kan de grupperes, prioriteres arkiveres og videresendes til alle typer enheter.

Novotek har moduler for avansert alarmadministrasjon via e-post, SMS, telefon, internett og app. I tillegg har vi moduler for analyse og rapportering av alarmer for bedre og raskere alarmhåndtering.

Proficy iFIX vises på skjerm.

Datalogging for å ta vare på historikken

Oppbevaring av data og historiske trender er en viktig del av HMI/SCADA-løsninger for vann og avløp. Proficy-familien kommer med et stort utvalg funksjoner for datalogging. Proficy iFIX leveres med alle funksjoner du trenger for logging av mengder, nivåer, trykk, temperaturer og energi. Trenger du mer, eller har en større installasjon, kan du velge Proficy Historian som tar seg av enda flere signaler.

Begge systemene innhenter og lagrer data svært effektivt. I tillegg får du sikkerhet mot databehandling av korrupte data. Når dataene er lagret kan de enkelt integreres tilbake til HMI-løsninger. Se trender eller tabeller basert på rådata, eller velg en av de seks andre måtene å hente data fra historikk. Løsningen kommer med et av de beste trendverktøyene for avanserte brukere, med funksjoner for avspilling av hendelsessekvenser basert på lagret data. 

Skjerm viser Novotek Report Plus.

Intuitiv rapportering for alle behov

Rapportering er en viktig funksjon i driftskontrollsystemer for vann og avløp. Vi leverer en standardisert løsning basert på Microsoft Reporting Services. Løsningen inneholder et sett med ferdige standardrapporter for vann og avløp. Du har tilgang til en portal hvor rapportene genereres, og det er enkelt å endre tidsintervaller og oppløsning. Rapporteringsløsningen Novotek Report Plus hjelper deg med vedlikehold og distribusjon av rapporter.

Integrering med andre systemer

Proficy iFIX gir mulighet til sømløs integrering med andre systemer, som vedlikeholdssystemer, laboratoriesystemer, SD-anlegg og overvåkningskameraer. Denne integrasjonen gir deg enklere tilgang til aktiviteter i systemer på tvers av bedriften. 

Cybersikkerhet og SCADA

Vann er en av de viktigste infrastrukturene i vårt samfunn, derfor er det viktig å sikre at ingen uautoriserte personer får tilgang. Alle deler av Proficy iFIX beskyttes med sterk kryptering i henhold til regler i EU og USA. Brukerautentiseringen kan integreres med din vanlige Active Directory, og du kan velge brukergrupper og tilgangsnivåer på alle deler av Proficy iFIX-systemet. Sikkerhet i essensiell infrastruktur er en voksende bekymring, og GE Digital jobber kontinuerlig med å sikre alle sine produkter, både nå og for fremtiden.

Våre løsninger for vann og avløp
Proficy iFIX

Den mest komplette HMI/SCADA-løsningen på markedet.

Les mer
Proficy Historian

Markedets kraftigste prosessdatabase utviklet for produksjonsdata.

Les mer
Novotek Report Plus

Få korrekte rapporter i sanntid med dette rapportverktøyet for Proficy iFIX.

Les mer