Løsning

  • Automasjonsløsning HMI/SCADA
  • Integrasjon med informasjonssystemer
  • Web-basert trendoversikt

Produkter

Fordeler

  • Felles brukergrensesnitt for produksjonsprosessen
  • Integrasjon med eksisterende DCS- og PLS-systemer
  • God datatilgang med redundans
  • Integrasjon med eksisterende informasjonssjonssystemer
Novotek piktogram: Check.

Med en gjenoppbygging for å forbedre papirmaskinen i anlegget i Grycksbo, hadde Arctic Paper behov for en automasjonsløsning som kunne integreres med informasjonssystemer. Et Proficy iFIX-system var allerede koblet til en mindre del av anlegget, og etter nøye evaluering av ulike løsninger falt valget på å ekspandere dette. 

Bedre brukergrensesnitt

Arctic Paper’s hovedfokus for implementeringen av Proficy iFIX var brukergrensesnittet. 

– Vi la stor vekt på operatørenes arbeidsmiljø med tanke på overvåkning og kontroll. Proficy iFIX gir alle et felles brukergrensesnitt for visualisering av produksjonsprosessen, forklarer Dan Christensen fra Arctic Paper. 

Arctic Paper-fabrikken i Grycksbo hadde flere ulike DCS-modeller og kontrollsystemer fra ulike leverandører. Ved å benytte det eksisterende kontrollutstyret til å kommunisere med høyhastighets bus-systemer kunne optimal kontroll og overvåkning av anlegget oppnås. I tillegg ble redundante serverløsninger implementert, – alt etter Arctic Paper’s spesifikasjoner og behov. Resultatet ble bedre oversikt og enklere håndtering og konfigurasjon. 

Kvalitetsark, likt Arctic Paper.

Integrasjon med eksisterende systemer

Neste steg i fornyelsesprosessen var å forbedre kommunikasjonen til det eksisterende informasjonssystemet, WinMOPS. Med Siemens Teleperm M OPC Server Gateway overføres kommunikasjonen fra det serielle grensesnittet til Teleperms CS275 med høyhastighets bus-systemer. Dette gir produksjonspersonell tilgang til kvalitetssikret sanntidsdata, som lar dem ta bedre og raskere valg. 

Ulf Persson, Systems Manager for Proficy iFIX i Arcitc Paper, er spesielt fornøyd med hvordan løsningen kan integreres med fabrikkens eksisterende systemer. – Siden Proficy iFIX muliggjør en gradvis fornyelse, kan vi gjøre det meste ut av våre eksisterende kontrollsystemer, forteller han. 

Økt papirproduksjon

Med utvidelsen av Proficy iFIX, sammen med fornyelsen av papirmaskinen, har produksjonen hos Arctic Paper i Grycksbo økt fra 830 meter til 1100 meter papirproduksjon per minutt. Operatørene har nå et moderne Windows-basert system som distribuerer prosessert data til informasjonssystemer, både raskt og sikkert. Personellet kan ta umiddelbare valg basert på data og informasjon i sanntid, som sørger for kontinuerlig optimalisering av produksjonen. 

Les mer om løsningene
Proficy iFIX

Den mest komplette HMI/SCADA-løsningen på markedet.

Les mer
Proficy Historian

Markedets kraftigste prosessdatabase utviklet for produksjonsdata.

Les mer