Løsning

  • Informasjonssystem

Produkter

  • Industrial Business Intelligence (iBI), bygd på Proficy Historian og Microsoft SQL Server

Fordeler

  • Bedre oversikt
  • Bedre kontroll over produksjonen
  • Færre flaskehalser
  • Brukervennlig grensesnitt
Novotek piktogram: Check.

Sandvik Materials Technology valgte løsningen Industrial Business Intelligence for oversikt og informasjon om prosesser og produksjon. Industrial Business Intelligence-løsningen baserer seg på prosessdatabasen Proficy Historian fra GE Digital, og relasjonsdatabasen Microsoft SQL Server. Sammen aktiverer de to databasene kombinerte søk på personell, operasjoner og prosessdata.

Hos Sandvik Materials Technology er Industrial Business Intelligence-løsningen koblet til rundt 25 maskiner som produserer stållister. Maskinene inkluderer blant annet valser, sakser og ildlinjer. I produksjonsprosessen benyttes også ovner med ulike varmesoner, hvor nøkkeltallene for temperatur, hastighet og duggpunkt er spesielt viktig. Med Industrial Business Intelligence-løsningen blir informasjon om hele produksjonsprosessen logget kontinuerlig. 

Tidligere var det krevende for Sandvik Materials Technology å finne prosessdata, men i dag har omtrent 25 ansatte tilgang til Industrial Business Intelligence.

– Vi har et mer komplett bilde over produksjonsprosessen, og datatilgjengeligheten har økt betydelig. I tillegg er Industrial Business Intelligence et uslåelig verktøy for analyse når det kommer inn mye data, sier prosjektleder Hans Edström.

Portett av mann i metallfabrikk.

Nye muligheter

Sandvik Materials Technology er avhengig av tilgang til data for prosessutvikling. Mye data genereres på kort tid, og en stor utfordring var valseverkene som krever at informasjonen logges raskt. Tidligere kom informasjonen som en grafstrimmel hvor det var vanskelig å finne korrekt data, samtidig som individuell oppfølging var tidkrevende. De hadde behov for en løsning tilpasset metallproduksjon, samtidig som verktøyet måtte være fleksibelt og enkelt å bruke. 

Løsningen ble Industrial Business Intelligence, et verktøy for datainnsamling og analyse som gjør at Sandvik Materials Technology har fått oversikt over produksjonsprosessen.

– Det har betydd et nytt paradigme for oss, vi jobber nå med ny kunnskap. I tillegg har vi fått en dypere forståelse for både prosesser og maskiner, Edström.

Takket være Industrial Business Intelligence kan Sandvik Materials Technology jobbe mer proaktivt, med mulighet til å forutsi når noe kommer til å gå galt.

– Vi har tidligere vært reaktive i vår måte å jobbe på, men med Industrial Business Intelligence har vi fått mulighet til å jobbe proaktivt med kvalitetsproblemer. Vi har et verktøy å bruke for å prøve å unngå problemene vi hadde tidligere, avslutter Hans Edström. 

Les mer om løsningen
Proficy Historian

Markedets kraftigste prosessdatabase utviklet for produksjonsdata.

Les mer