Løsning

 • HMI/SCADA for togstyring
 • Sentralisert styring
 • Alarmhåndtering og hendelseslogging

Produkt

Fordeler

 • Objektbasert gjennomføring
 • Redundante kommunikasjonsservere
 • Distribuert overvåkning
 • Sikkerhetssystem som forhindrer autorisert tilgang
 • Fjernstyring og overvåkning
 • Enkel integrasjon med eksisterende systemer.
 • Hendelsesdatabase med mulighet for analyse av tidligere hendelser og alarmer for planlegging og vedlikehold. 
 • En arbeids- og kostnadsbesparende løsning.
Proficy iFIX mockup på PC, nettbrett og mobil.

Mipro Oy valgte HMI/SCADA-løsningen Proficy iFIX

Mipro OY er en ledende finsk leverandør av sikkerhetsrelaterte automatiseringssystemer og fjernstyrte applikasjoner. Gjennom å anvende sin ekspertiske i et bredt område av bransjer, har Mipro utviklet automatiske togstyringssystemer for jernbanenettverk. Systemet anvendes av Finlands jernbaneadministrasjon (RHK). 

Systemet ble utviklet i samarbeid med eksisterende infrastrukturer, sammen med kunder og sluttbrukere. Samarbeidet ga en kostnadseffektiv løsning for å fylle tomrommet mellom manuelt manøvrerte styresystemer og store overvåkningssystemer.

Etter en evaluering av flere lignende produkter valgte Mipro HMI/SCADA-løsningen Proficy iFIX fra GE Digital for kontroll og overvåkning. Løsningen ble levert av lokale Novotek OY, basert i Finland. 

I et tett samarbeid med jernbaneadministrasjonen (RHK) 1. OY VR-Rata Ab2 og teleoperatører har Mipro utviklet seg: MiSO togkontrollsystem (TCS).

1 Jernbaneadministrasjonen (RHK) opererer under transport- og kommunikasjonsdepartementet og er ansvarlig for å administrere, vedlikeholde og utvikle jernbanenettet og jernbanesikkerheten i Finland.

2 VR-Rata tilbyr landsomfattende tjenester for vedlikehold og bygging av jernbaneinfrastruktur, kontroll- og sikkerhetssystemer.

Med Proficy iFIX som styre- og overvåkningsprogramvare har systemet TCS kunne tilby:

 • Godkjent sikkerhetsintegritetsnivå (SIL) 3 i henhold til IEC 61508.
 • Sentralisert overvåkning som gir operatørene et tydelig bilde av nettverket. 
 • Et enkelt grensesnitt med eksisterende tog- og sporsystemer.
 • Mulighet for analyse av tidligere hendelser og alarmer for planlegging og vedlikehold. 
 • Arbeids- og kostnadsbesparing. 
Mipro OY tog kjører inn på stasjonen.

Utfordring

Utfordringer var å utvikle et system som kunne installeres ved siden av eksisterende utstyr, og tilby overvåkningssystemer i stedet for manuelt betjente systemer. 

Sentralisert overvåkning

Med TCS kan systemene kobles til eksisterende sporpunkter, sammenlåsende systemer, sporkretser, togdeteksjon og ATP-utstyr (automatisk togbeskyttelse). 

Kontrollen av det komplette nettverket er sentralisert i et kontrollrom med flere operatørstasjoner. RHKs system bruker 60 operatørstasjoner knyttet til nettverk med 25 servere. Serverne er konfigurert til å tilby operatørstasjonene overordnede stanbytjenester. Operatørstasjonene ligger på fire store steder spredt over et 2000 km langt jernbanenett. Central Train Control (CTC) gir operatør en klar grafisk visning av nettverket, som viser nettverksstatus, signalstatus, togposisjoner og bevegelsesretning.  Proficy iFIX grafiske visning inkluderer spormoduler, signaler og sporpunkter. Hver skjerm inneholder informasjon om objektets status og miljø.

Alarmadministrasjonen og hendelseslogging i TCS oppdaterer en database med kommunikasjonsdiagnostikk fra delsystemer. Hver kommunikasjonstap forårsaker umiddelbar sammenkobling av de involverte delsystemene. Alarmer vises på operatørsystemer og skrives ut på lokale skrivere. TCS registrerer hver operatørs handling, togets bevegelser, tiltak for samtrafikk og signalisering i én database.

Mipro OY: Samling av tog står parkert.

Forbindelse

TCS-systemet brukes hovedsakelig på eksisterende spor. Den er designet med en veldig fleksibel tilkobling for å maksimere eksisterende infrastruktur. For eksempel vil kommunikasjonsnettverket ha et grensesnitt med de fleste eksisterende telekommunikasjonssystemene som ligger ved siden av jernbanene, fra enkle tosidige linjer, opp mot moderne TPC/IP-nettverk. Dette har ført til at operatørterminalene er koblet til togoperatørens internett og danner et miljø for flere operatører eller for å utføre togoperasjoner fra et eksternt sted. 

Tilgjengeligheten av dette nettverket kan være spesielt nyttig for vedlikeholdspersonell for å tilgang til informasjon om hendelser og alarmer. 

Les mer om Proficy iFIX
Proficy iFIX

Den mest komplette HMI/SCADA-løsningen på markedet.

Les mer