Løsning

Få bedre kontroll og oversikt over ledige leiligheter som skal renoveres eller forberedes for nye leietakere. 

Produkter

Fordelar

Med ROB-EX Scheduler får Odense Bolig Aps en klar oversikt over alle oppdrag som må gjøres før en ny leieavtale kan startes. Med verktøy for planlegging og oppfølging kan man sikre at oppdragene blir utført effektivt etter planen.

Odense Bolig hus med dansk flagg.

Odense Bolig ApS

Odense Bolig ApS er et privat eiendomsselskap som spesialiserer seg på investering i avanserte boliger og næringseiendommer på Fyn, primært i Odense. Selskapets hovedkontor ligger i Odense, og de eier og forvalter en portefølje av velholdte eiendommer.

Odense Bolig ApS har et klart mål: Å tilby boligeiendommer av høy kvalitet som blir matchet med tjenester som passer leietakerne, – til konkurransedyktige priser. Skissene for målene er basert på å holde øye med den interne og eksterne utviklingen og kontinuerlig forbedre hele eiendomsporteføljen. Eiendommene må være i god stand, både innvendig og utvendig. 

Enkelt å planlegge og gjennomføre oppdrag

I dag bruker vi ROB-EX Scheduler for å planlegge og håndtere oppdragene i samsvar med renoveringer og oppgraderinger. Når en leieavtale sies opp planlegger vi oppdrag for våre malere, murere, snekkere og ryddepersonell slik at boligen er klar for neste leietager på riktig dato. Foruten planleggingen som involverer leietakerne, tillater systemet å inkludere alle små, mer isolerte jobber som må utføres i boligene og områdene rundt. Håndverkere og annet personell kan nå utføre mindre, uforberedte oppgaver umiddelbart. Dette har forbedret effektiviteten betydelig.

Jimmy Andersen i Odense Bolig

ROB-EX gir meg god oversikt

Med ROB-EX Scheduler kan vi planlegge oppdrag for hver gruppe ansatte, som målere og snekkere, separat. Vi kan også planlegge helt ned til hver enkelt ansatt. Vi bruker ROB-EX Scheduler som et frittstående system, men har i tillegg mulighet til å overføre datoer for overtagelse og oppsigelser direkte fra våre leieadministrasjonssystem. Vi utfører jevnlige oppdateringer av ROB-EX Scheduler, og hver uke skriver vi ut en oppdatert rapport for våre ansatte. Dette gir alle en prioritert liste over oppgaver som skal fullføres neste uke. Vi er veldig fornøyde med ROB-EX Scheduler. 

Les mer om ROB-EX Scheduler
ROB-EX Scheduler

Et verktøy spesialisert for produksjonsplanlegging.

Les mer