Novotek tilbyr tekniske løsninger, tjenester og produkter innen industriell IT og automasjon. Med spesialkompetanse innen samtlige av våre innovative og pålitelige løsninger, har vi kunnskapen som trengs for å integrere produktet i din bedrift. Etter integrasjon er vi alltid til stede for støtte, service eller opplæring, slik at du kan benytte din løsning eller produkt på best mulig måte. 

Vi er forpliktet til å overholde lover og krav, forebygge forurensning, beskytte miljøet og forhindre dårlig helse og ulykker. Vi utvikler derfor våre systemer kontinuerlig for høyere kvalitet, økt brukervennlighet og et lavere miljøavtrykk.

Kvalitetssikring

Kvalitetssystem ISO 9001.

Miljøsikring

Miljøsertifisert ISO 14001.

Noen av miljøforbedringene våre produkter og kompetanse kan bidra med:

  • Koble kontrollsystemer sammen med Kepwares OPC-kommunikasjonsplattform KEPServerEX, og reduser behov for transport til eksterne anlegg for å hente informasjon. Du unngår utslipp fra kjøretøy og sparer arbeidstid.
  • Overvåk produksjonsprosesser med HMI/SCADA-systemet Proficy iFIX, og få tidlige alarmer om for eksempel økt utslipp fra en dampkjele. Kom raskt i gang med feilsøking og problemløsning, og minimer farlige utslipp. 
  • Loggfør prosessverdier i en Proficy Historian-database og analyser innsamlede data. Benytt informasjonen til å optimalisere kontrollparametere, og reduser forbruket av råvarer. 
  • Benytt MES-løsningen Proficy Plant Applications sin OEE-modul Proficy Efficency for å overvåke utstyrseffektiviteten. Oppdag årsaker til nedetid og avfall, og reduser dette for mer optimal produksjon av produkter med høyere kvalitet.

La oss fortelle mer!

Kontakt oss