Produktoppdatering

Release av Proficy Operations Hub 2.1

Opplev bedre visualisering og raskere respons med den nyeste versjonen av Proficy Operations Hub.

Med Proficy Operations Hub kan du enkelt opprette dashbord for industrielle applikasjoner, – helt uten kode. Administrer, kontroller og analyser data via et brukervennlig, HTML5-basert webgrensesnitt, – når som helst og hvor som helst.

Nå har GE Digital lansert Proficy Operations Hub 2.1, med nye funksjoner og et enda bedre brukermiljø for både integratorer og sluttbrukere. Versjon 2.1 kommer med forbedret ytelse, nye widgets og flere analysemuligheter.

Nye funksjoner i Proficy Operations Hub 2.1

Proficy Operations Hub 2.1
Ytelsesforbedringer

Proficy Operations Hub leverer betydelige ytelsesforbedringer: Opplev raskere konfigurasjon og mer responsiv bruk, økt skalerbarhet og forbedret brukervennlighet. 

Forbedringer av Trend Widgets

Widget’en for trending har blitt optimalisert og har raskere respons. Interpolert er nå satt som standard i Sampling Mode.

Nye HMI Widgets

Med de nye HMI Widget’ene som inkluderer Mimic, Alarm og Proficy Webspace kan prosessbilder fra Proficy iFIX og Proficy Cimplicity nå vises i Proficy Operations Hub.

Nye Stock Widgets 

Flere nye Widgets har nå tatt plass i biblioteket: Gauge, Timeline Chart og Indicator.

Installeringsforbedringer

Proficy Operations Hub er nå mye enklere å installere.

Flere nye Stock Widgets (kommer i løpet av august)

I løpet av august vil flere nye Stock Widgets lanseres. I denne pakken kommer Grid, Pareto Chart, Spider Chart, Sparkline, Bullet Graph og iFrame.

Proficy Operations Hub 2.1

Resultater

Med Proficy Operations Hub 2.1 kan du oppleve raskere respons og bedre beslutningsstøtte. GE Digital rapporterer om følgende resultater:

  • 60% raskere konfigurasjon og forbedret brukervennlighet.
  • 40% forbedrede dataanalysemuligheter, inkludert nye widgets og forbedret trendanalyse.
  • 100% forbedret ytelse, inkludert Query-grensesnitt og forbedring av datadistribusjon.
  • 333% økt skalerbarhet på én enkelt server med opptil 1000 klienter som benyttes samtidig.

Vil du vite mer om Proficy Operations Hub 2.1? Besøk GE Digital sine nettsider, eller se databladet her.

Flere nyheter