Produktoppdatering

Ny versjon: KEPServerEX 6.13 er tilgjengelig!

KEPServerEX 6.13

En ny versjon av OPC-kommunikasjonsplattformen KEPServerEX fra Kepware er tilgjengelig! KEPServerEX 6.13 kommer med flere nye funksjoner og ytelsesforbedringer, både knyttet til konfigurasjon, plug-ins, klienter og drivere. I tillegg kommer versjon 6.13 med flere sikkerhetsforbedringer. Vi anbefaler derfor alle våre Kepware-kunder å oppdatere til nyeste versjon. 

Kepware logo

Om KEPServerEX
KEPServerEX fra Kepware er en OPC-server plattform som gjør det mulig å koble sammen, styre, overvåke og kontrollere enheter og systemer fra ulike leverandører. KEPServerEX er en ledende kommunikasjons-plattform i industribransjen.

Nedenfor får du en oversikt over alt som er nytt i KEPServerEX 6.13. Du kan også se Kepware sine release notes på engelsk her.

Dette er nytt i KEPServerEX 6.13

Konfigurasjon

 • Lagt til mulighet for å åpne Quick Client fra Project Tree for Channels, Devices og Tag Groups. 
 • Rettet et ytelsesproblem ved håndtering av Float og Double Arrays i Quick Client. 
 • Når en Device er satt til Simulate: Fjernet krav om at klienter skal ha samme Update Rate for å se de samme dataene.
 • Når man åpner Configuration i Read-Only-modus vil man få en pop-up med informasjonen «no-w». 

OPC DA brukergrensesnitt

 • Rettet en mulig krasj ved bruk av MaxAgeRead with Fail på Bad Quality satt til Yes. 
 • Rettet et problem hvor WriteVQT kunne føre til en krasj.

Thingworx Native brukergrensesnitt

 • Lagt til muligheten til å begrense mengden data som sendes til Thingworx ved å bruke Store & Forward med nye egenskaper: Delay Between Publishes og Max Update Per Publish. 

Plug-ins

Advanced Tags

 • Lagt til support for å sammenligne datoer ved bruk av Derived Tags.

DataLogger

 • Rettet et problem der to verdier kunne sendes ut ved dataendringer under visse omstendigheter.

EFM Exporter

 • Korrigert EFM Exporter-utgang for VCone Meter type. 

Klienter

OPC DA Client

 • Rettet et problem med å søke etter og importere tags med spesielle karakterer (for eksempel O2).

OPC UA Client

 • Lagt til Initial Update Timeout for å spesifisere hvor lang tid det skal ta å vente på den første tag-timouten når du samhandler med UA-serveren.
 • Rettet et problem med å søke etter og importere tags med spesielle karakterer (for eksempel O2).
 • Fjernet Read-Before-Write som ble introdusert i versjon 6.9.572 for å tillate skriving til Write-Only tags.

Drivere

Allen-Bradley ControlLogix Ethernet

 • Lagt til support for relativ tid (LTIME, TIME32, TIME) datatyper for 5×80 PLS-er.
 • Forbedret stabilitet av PLS-prosjektopplastninger over trege nettverk. 

Allen-Bradley ControlLogix Unsolicited

 • Rettet et problem med å legge til og endre tags i en gyldig samling av Logix Tags.

BACnet/IP

 • Rettet et problem med dekoding av BACnet Double mottatt fra en BACnet Device. 

DNP3 Master Ethernet og DNP3 Master Serial

 • Rettet et problem som kunne påvirke Integrity Poll hvis enheten indikerte Buffer Overflow.
 • Forbedret håndtering av sikre autentiseringsforespørsler.
 • Rettet et problem som kunne føre til Runtime-krasj.
 • Forbedret datahåndtering når en økt lukkes før slutten av en Frame mottas. 
 • Rettet et problem med mulig minnelekkasje under håndtering av Set og Operate eller Data Set Control Objects hvis datasettet ikke var i databasen.
 • Forbedringer knyttet til økt- og programavslutning.
 • Rettet et problem der tagger som blir strandet midt i en Polling Cycle aldri ble utgitt eller brukt i Poll igjen. 

Enron Modbus

 • Rettet et minneproblem ved bruk av Enron-spesifikke datatyper. 

IEC 60870-5-101 Master og IEC 60870-5-104 Master

 • Forbedringer knyttet til økt- og sektoravslutning.

IEC 61850 MMS Client

 • Rettet et problem som kunne forhindre effektiv kommunikasjon mellom Devices. 
 • Rettet et problem som rapporterte en error i en tom streng.
 • Rettet et problem med håndtering av mikrosekund-timere.
 • Rettet en error rapportert i ikke-eksisterende fil. 

Mitsubishi Ethernet

 • Rettet et problem med at iQ-R modell leser tags med store adresser. 

Modbus Ethernet

 • Rettet et problem hvor driveren kunne feile i å kjenne igjen en Port Closure.

Modbus Unsolicited Serial

 • Rettet et problem hvor en skrivefeil kunne føre til at kommunikasjonen for den tagen stoppet. 
 • Rettet et problem hvor System._FailedConnection-tags rapporterte feil verdier. 

MTConnect

 • Support for MTConnect v.1.1-1.6, v1.7, v1.8 og 2.0 med XML 1.0 skjemavalidering aktivert eller deaktivert.

Siemens S7 Plus Ethernet

 • Lagt til alternativ (Include Instance Data Blocks and Function Blocks) for å tillate kommunikasjon med Instance Data Blocks og Function Blocks.
 • Lagt til alternativ (On Invalid Tag) for å deaktivere automatisk symbolinnlastning i visse Instances.  
 • Lagt til systemtag (_ForceSymbolReload) for å trigge et symbol til å laste inn på nytt når det blir skrevet.
 • Oppdatert driverytelse og sikkerhet.
 • Lagt til en grense for antall klient-Arrays per transaksjon for 10 eller bedre ytelse. 
 • Lagt til en melding i eventloggen (vs. kun errorkode) når en Array Tag Range er ugyldig.

Torque Tool Ethernet

 • Lagt til support for User Data MIDs 240-243.
 • Lagt til support for Trace Curve Data MIDs 900-901. 
 • Lagt til NewData tag for MID 1202 (Operation result overall data) og MID 1202 (Operation result object data).
 • Rettet et problem med tagger som holder god kvalitet når verktøyet blir koblet fra enheten. 

Universal Device Driver (UDD)

 • Rettet et problem hvor data ikke lenger ble håndtert for større antall tags ved bruk av uoppfordret kommunikasjon. 

Vil du vite mer om KEPServerEX 6.13?

Vi hjelper deg med oppdatering eller eventuelle spørsmål knyttet til den nye versjonen.

Kontakt oss
Flere nyheter