Løsning

 • Produksjonsplanlegging

Produkter

Fordeler

 • Mindre batcher
 • Redusert nedetid
 • Rask implementering
 • Visuell oversikt med mulighet for direkte endring i planleggingskjema
 • Alle planleggingsdata kan kobles direkte fra ERP
 • Rask endring når variasjoner i prosessen oppstår
 • Planlegge detaljer på lokalt nivå
 • Forbedret forutsigbarhet
 • Rask identifisering av eventuelle flaskehalser
 • Planleggeren tar hensyn til mellomlagringskapasiteten
 • Mulighet til å simulere produksjonsplanen
Labutystyr for enzymer Novozymes.

Enzymer finnes overalt

Enzymer for industriell bruk finnes i vaskemidler, dyrefôr, i produksjon av brød, vin, øl og i behandling av tekstiler og lær. Enzymer erstatter tradisjonelle tilsetningsstoffer og gjør det mulig å redusere vann- og energiforbruket i mange produksjonsprosesser. Enzymer finnes naturlig i alle levende organismer, både mennesker og dyr. 

Produksjonsprosessen

En gjæringsprosess er en biologisk prosess utført av mikroorganismer, slik som bakterier eller gjærceller. Et eksempel på en slik prosess er når gjærceller omdanner sukker til alkohol. Etter gjæring gjennomgår materialet en komplisert renseprosess delt inn i mange trinn. Ettersom gjøringen er basert på levende materiale, er produksjonsbatchene aldri identiske. 

Et ønske om bedre planlegging

Novozymes bestemte seg for at de måtte øke presisjonen i produksjonsplanleggingen. Målet var å kunne gjøre planleggingen lokalt i fabrikken og øke forutsigbarheten i produksjonen. De tidligere utfordringene bar preg av at planleggingen kun skjedde på vei inn i prosessen, og ikke under implementering av de mange trinnene før dette. Som resultat var det vanskelig å oppdage flaskehalser, og vite hvor mye lagringskapasitet man hadde behov for.

ROB-EX Scheduler for Novozymes.

Løsning

Novozymes valgte en løsning fra Novotek basert på ROB-EX Scheduler fra ROB-EX. Dette ga dem: 

 • Grafisk oversikt med mulighet for endring av planen
 • Definisjon av ressurser, kapasitet, flyt og andre krav i produksjonen
 • Kobling av alle trinn i produksjonen
 • Forbruksdata knyttet til planen
 • Simulering av alternative planer

Produksjonsplanleggeren på fabrikken bruker ROB-EX til å lage en detaljert plan for hver bestilling. Planen er tilgjengelig til enhver tid via web-grensesnitt for alle i fabrikken.

Bildet viser en produksjonssekvens for en gitt ordre sammen med belastningen på ressursene. Andre ordrer er ikke valgt, men kan vises parallelt, og deretter kan planleggeren se total belastning på anlegget. Dette gjør det enkelt å se hvor det er ressursmangel. Alle operatører har full åpenhet i produksjonsplanen, noe som gjør at replanlegging kan utføres raskt. I tillegg kan operatøren informere planleggeren om hvordan ting flyter, og staus for forskjellige order via web-grensesnittet. 

Integrasjon med SAP

Novozymes har SAP som ERP-system. ROB-EX er koblet til SAP-systemet for nedlastning av produksjonsordrer og annen nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre planleggingen. Dette gjøres ned til ressurs,- ordre-, og råvarenivå, alt for at oppfølging av produksjonen skal kunne utføres på en effektiv måte i SAP. 

Bemerkelsesverdige resultater

Den største effekten Novozymes har fått av ROB-EX er 30% redusert nedetid. Dette har ført til bedre produksjonsflyt, raskere leveringstider og lavere råvareforbruk. I tillegg har løsningen gjort det mulig å redusere materiale på vei gjennom prosessen (WIP), noe som har ført til en betydelig produktivitetsøkning.

Les mer om ROB-EX Scheduler
ROB-EX Scheduler

Et verktøy spesialisert for produksjonsplanlegging.

Les mer