Med myndighetskrav og reguleringer for matsikkerhet, møter styre- og overvåkningssystemer egne utfordringer i næringsmiddelindustrien. Basert på Proficy iFIX fra GE Digital, leverer vi nøye tilpasset HMI/SCADA for næringsmiddel.

Proficy iFIX for næringsmiddel, mockup.

Novotek har levert HMI/SCADA-løsninger til næringsmiddelindustrien i 35 år. Vår løsning er topp moderne, og gir deg tilgang til det siste innen HMI-design og alarmhåndtering.

Innovative og fleksible operatørmiljøer

Proficy iFIX gir operatører enkel tilgang til systemet. Velg mellom tykk eller tynn klient: iClient, iClient TS, Webspace og Proficy Operations Hub (HTML5), på PC, nettklient via nettleser eller app for Android og Apple. Hver operatør kan velge plattformen de selv foretrekker.

Systemet kommer med mulighet for modellbasert visning av utstyr og KPI’er. Her finnes objekter for alt vanlig utstyr som pumper, ventiler, regulatorer og vifter klare til bruk.

En av de viktigste funksjonene er muligheten til å gjøre endringer underveis i deler av installasjonen, uten å måtte koble fra. Proficy iFIX har alle nødvendige muligheter for redundans.

Illustrert oversiktsbilde: Proficy iFIX viser hele anlegget/fabrikken.

Funksjoner som møter kravene til matsikkerhet

Matindustrien blir møtt med stadig flere myndighetskrav og regulereringer. Proficy iFIX kommer med omfattende funksjoner som overholder kravene. «Audit trail» sikrer at alle endringer, registreringer og verdier kan loggføres, dokumenteres og identifiseres. Dette kan gjøres på alle nivåer, fra individuelle informasjonstagger til komplette klienter.

For bedre brukervennlighet benyttes Proficy Workflow. Valgt arbeidsflyt kan utformes slik at de utløses av alle typer hendelser, og dokumentasjon av arbeidsflyt er gjort enklere med full sporbarhet. 

Allsidig kommunikasjon

Proficy iFIX er et av de vanligste HMI/SCADA-systemene innen næringsmiddelindustrien. En av de viktigste funksjonene med et HMI/SCADA-system, er muligheten til å kommunisere med annet utstyr og systemer. 

Vår løsning kan kobles opp til alle de vanlige utstyrsprodusentene. I tillegg har vi en rekke drivere for eldre utstyr som fortsatt er i bruk i matindustrien. Løsningen kan også kobles til systemer for laboratorietester og lignende.

Bedre alarmhåndtering

Proficy iFIX kommer med et av de beste og mest avanserte alarmsystemene innen HMI/SCADA-verdenen. Alarmer samles inn, lagres og presenteres med tidsstempel og sporbarhet. Deretter kan de grupperes, prioriteres, arkiveres og videresendes til alle typer enheter. 

Novotek har moduler for avansert alarmadministrasjon via e-post, SMS, telefon, internett og app. I tillegg har vi moduler for analyse og rapportering av alarmer for bedre og raskere alarmhåndtering.

Proficy iFIX vises på skjerm.

Datalogging for å ta vare på historikken

Oppbevaring av data og historiske trender er en viktig del av HMI/SCADA-løsninger for næringsmiddelindustrien. Proficy-familien kommer med et stort utvalg funksjoner for datalogging. Proficy iFIX leveres med alle funksjoner du trenger for logging av mengder, nivåer, trykk, temperaturer og energi. Trenger du mer, eller har en større installasjon, kan du velge Proficy Historian som tar seg av enda flere signaler.

Begge systemene innhenter og lagrer data svært effektivt. I tillegg får du sikkerhet mot databehandling av korrupte data, samt mulighet til å ha en «audit trail». Når dataene er lagret kan de enkelt integreres tilbake til HMI-løsninger. Se trender eller tabeller basert på rådata, eller velg en av de seks andre måtene å hente data fra historikk. Løsningen kommer med et av de beste trendverktøyene for avanserte brukere, med funksjoner for avspilling av hendelsessekvenser basert på lagret data. 

Novotek Report Plus for næringsmiddel.

Intuitiv rapportering for batcher og produksjon

Rapportering er en viktig funksjon i HMI/SCADA-systemer innen næringsmiddel. Vi leverer Novotek Report Plus, en standardisert løsning basert på Microsoft Reporting Services. Her kan data presenteres på ulike måter, og du har tilgang til en portal for å kunne integrere rapporter i løsningen. Du kan også hente inn dataene og overføre dem til ditt foretrukne verktøy for dataanalyse.

Integrasjon med andre systemer

Proficy iFIX gir mulighet til sømløs integrering med andre systemer, som vedlikeholdssystemer, laboratoriesystemer, SD-anlegg og overvåkningskameraer. Denne integrasjonen gir deg enklere tilgang til aktiviteter i systemer på tvers av bedriften. 

Våre HMI/SCADA-løsninger for næringsmiddel
Proficy iFIX

Den mest komplette HMI/SCADA-løsningen på markedet.

Les mer
Proficy Historian

Markedets kraftigste prosessdatabase utviklet for produksjonsdata.

Les mer
Novotek Report Plus

Få korrekte rapporter i sanntid med dette rapportverktøyet for Proficy iFIX.

Les mer