,

Hva er datavisualisering?

Datavisualisering innebærer å gjøre data om til nyttig informasjon gjennom å presentere den i en visuell kontekst. Ofte er industriell data kompleks, men gjennom datavisualisering kan dataene presenteres på en måte som gjør det lettere for den menneskelige hjernen å forstå dem. Dette kan for eksempel være statistikk, kart og enkle prosessbilder.

Fler ufaq