Insight

OPC og OPC UA

OPC sørger for kommunikasjonsflyt mellom enheter og systemer fra ulike leverandører. Hva er forskjellen på den klassiske OPC-standarden og OPC UA?

Lysstriper illustrerer dataoverføring.

Den første OPC-standarden ble utviklet i 1996. Den gang stod OPC for OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control. OPC-standarden var begrenset til Windows operativsystemer. I løpet av et tiår ble OPC den vanligste måten å kommunisere på innen automasjon, uavhengig av bransje. I dag, 25 år senere, står OPC for Open Platform Communications, og har utviklet seg fra de klassiske standardene, til OPC UA (Unified Architecture). OPC UA baserer seg på ny teknologi som er plattformuavhengig, fremtidssikker og skalerbar.

Hvordan fungerer OPC?

OPC sørger for dataflyt mellom klienter og servere, samt på tvers av ulike servere. Det er klienten som bestemmer hvilke data serveren skal sende, eller hente fra underliggende systemer. På denne måten kan automasjonsutstyr kobles sammen med HMI/SCADA-systemer, prosessdatabaser og MES/ERP-systemer.

Grafikk som viser funksjonaliteten til en OPC-kommunikasjonsplattform.

De klassiske OPC-standardene

Det finnes flere, ulike OPC-standarder. Disse defineres separat, med sine egne kommandoer. Blant de klassiske OPC-standardene finner vi OPC DA (Data Access), OPC A&E (Alarm & Events), OPC HDA (Historical Data Access), OPC XML/CSV og OPC DX (Data Exchange). I noen tilfeller kan en OPC-server ha flere av disse standardene implementert. Den eldste, og mest utbredte av de av de klassiske standardene er OPC DA.

OPC DA – Data Access

OPC DA sender sanntidsverdier fra PLS’er til HMI/SCADA-systemer. Informasjon om Item (tagnavn), Value (verdi), Time (tidsstempel for når verdien ble lest) og Quality (dataens gyldighet) blir overført.

OPC A&E – Alarm & Events

OPC A&E sender kun informasjon om Time, og beskriver når hendelsen eller alarmen ble lest med et tidsstempel. OPC A&E sender informasjonen fra seg uten at noe lagres.

OPC HDA – Historical Data Access

OPC HDA inneholder historiske data du kan spørre etter, og støtter overføring av store mengder data fra en eller flere tags. OPC HDA ble laget for å få en helhetlig måte å hente ut data fra prosessdatabaser. Protokollen er lite utbredt i dag.

OPC XML/CSV

OPC XML gjør prosessdata tilgjengelig i alle operativsystemer som bruker XML. OPC CSV gjør det mulig å lagre OPC-data som CSV-filer. Dataene kan deretter leses i regnearksystemer som Excel. 

OPC DX – Data Exchange

OPC DX gir en standardisert metode for å overføre data mellom ulike OPC-servere og andre enheter som PLSer, HMI/SCADA-systemer og PCer. 

Den nyeste standarden: OPC UA

I motsetning til de klassiske OPC-standardene baserer ikke OPC UA seg på Microsoft-teknologi. Dette gjør OPC UA plattformuavhengig, og serveren kan kjøres på Apple, Linux og Windows. Kommunikasjon over nettverk er enkelt. Med mulighet til å benytte strukturer og modeller, gjør OPC UA at tags kan grupperes og håndteres som en enhet.

Infografikk med forskjellene mellom OPC og OPC UA
Informasjonsmodellering

OPC UA har funksjoner som lar deg benytte strukturer og modeller. Disse modellene kan defineres av leverandører eller protokoller. OPC UA-servere kan også inneholde strukturer med mer komplekse sammenhenger mellom tags og noder. Dette gjør det mulig å ha datastrukturer hvor visse data alltid blir gruppert og håndtert som en enhet. Dette er nyttig når du vil være sikker på at datasett er hentet samtidig.

Kommunikasjon

Kommunikasjonen i OPC UA er bygd opp av lag som plasseres over standard transportlag TCP/IP. Over transportlaget finner man to lag som opprettholder og håndterer en sikker kanal mellom server og klient. Disse lagene bygges på SSL, HTTP eller HTTPS. Kommunikasjonslaget sikrer hele kommunikasjonskanalen, – fra tilgang til eventuelle korrupte data. X.509-sertifikater kan utveksles mellom server og klient. 

OPC UA benyttes i hovedsak til å bygge en bro mellom ulike OPC DA-servere, kalt «tunneling». Dette gjør at man kan oppnå nettverksbasert kommunikasjon. 

Velg mellom klassisk OPC og OPC UA fra våre leverandører

Har du behov for kommunikasjon mellom automasjonsutstyr, PLSer og andre enheter? Vi tilbyr ulike OPC-løsninger, så du kan finne produktet som passer din bedrift. Velg mellom markedsledende KEPServerEX fra Kepware, eller OPC Router fra Inray. Vi hjelper deg med å finne en OPC-kommunikasjonsplattformen som møter dine behov.

Vil du vite mer om OPC? Se OPC Foundation sine nettsider.

Flere insights