Hver dag omgjøres enorme mengder råvarer til ferdig produkt, før det sendes ut i butikkhyllene, og hjem til stadig mer kritiske forbrukere. Økende krav til matsikkerhet fra myndigheter, et konkurransepreget marked og mer kvalitetsbevisste forbrukere er bare noen av faktorene som påvirker produksjonen. 

Andre utfordringer oppstår i det tekniske. Ingen maskiner er like, og mangler felles system for innsamling og analyse av data. Innsikten du trenger for å ta de rette produksjonsvalgene uteblir, og gjør det vanskelig å holde følge med stadig økende krav. 

Så hvordan kan din næringsmiddelbedrift produsere mer optimalt? 

Et helhetlig system for hele produksjonen

Proficy Plant Applications fra GE Digital er en løsning som kan transformere hele din produksjonsbedrift. Gjennom innsikt og intelligens drevet av dataintegrasjon, IIoT, maskinlæring og analyse, kobles den digitale verdenen med den fysiske produksjonen. Du får tilgang til dataene du trenger for å overvåke produksjonen, og resultatet er helhetlig ytelsesstyring av hele bedriften. 

Proficy Plant Applications vises på nettbrett
Med Proficy Plant Applications kan du:
  • Benytte ett, spesifisert målesystem for å finne og analysere data på tvers av anlegg, utstyr og materialer. 
  • Bruke dataene utstyret ditt genererer for å overvåke produksjonen i sanntid.
  • Gi personell informasjonen de trenger for rask optimalisering av produksjonen.
  • Spore hele produksjonsprosessen, fra råvare til ferdig produkt og distribusjon.
  • Få tilgang til produkt-, batch- og prosessanalyser.
  • Bruke applikasjonene tilpasset din fabrikk.

Næringsmiddelproduksjon krever gjennomgående styring fra råvare til distribusjon. Ved hjelp av en MES-løsning for næringsmiddel overvåkes hele produksjonen ved å støtte utførelse av produksjonsplan, spore produkter og gjøre justeringer for å optimalisere effektivitet og kvalitet. 

Dynamisk og effektiv produksjonsplanlegging

Planleggingsfunksjoner gjør det mulig å håndtere produksjonsordrer i sanntid, basert på ressurser og kapasitet. Plant Applications gir deg en interaktiv, visuell oversikt over produksjonsplanen for hele fabrikken. Dette gjør det enklere å planlegge og utføre produksjonsordre, samt overvåke fremdriften for å sikre effektiv produksjonsdrift.

Oppfyll myndighetsreguleringer gjennom produktinformasjon

Næringsmiddelindustrien må følge strenge myndighetskrav i henhold til matsikkerhet og sporing. Proficy Plant Application støtter full sporbarhet av individuelle produkter gjennom hvert trinn i produksjonen, og gir tilgang til kontrollerbar produktinformasjon og produksjonsrapportering. Certifate of Analysis (COA)-rapporter produseres raskt.

MES for næringsmiddel: Juiceproduksjon.

Økt effektivitet

Forbruket i norske husholdninger vokser og setter dermed tilsvarende krav til økt effektivitet hos produsentene for å møte denne etterspørselen. Plant Applications registrerer og overvåker utstyrseffektiviteten (OEE), og gir deg oversikten du trenger for å utnytte ressursene dine bedre. Du kan evaluere driften når som helst.

Identifisere ineffektive områder og gjør kontinuerlige forbedringer 

Med fullstendig oversikt har du muligheten til å minimalisere både planlagt og uplanlagt nedetid, redusere svinn og optimalisere effektiviteten. Gi både operatører og produksjonsledelse enkel tilgang på fersk informasjon og oppdaterte produksjonsrapporter.

Utføre årsaksanalyser for å ta databaserte beslutninger i sanntid

Få innsikt i produksjonen sortert etter skift, utstyr, ordre, personell eller produkter, og finn årsakssammenhenger til hendelser i fabrikken. Bli varslet om variasjoner i ønskede prosesser for mulighet til å gjøre endringer i sanntid. 

Bedre kvalitet

God kvalitet er avgjørende for å beholde kunder i et stadig mer konkurransepreget marked. Konsistent produktkvalitet forbedrer alle aspekter av produksjon og kundetilfredshet, – fra fabrikkytelse til lønnsomhet. Plant Applications sørger for konsistent, integrert kvalitetskontroll, og leverer løsninger GE Digital har utviklet i samarbeid med verdens største produsenter. 

Øke kvaliteten og konsistensen på produkter, batcher og prosesser

Få tilgang til sanntidstrender, statistikk, SPC og varsler/alarmer for å kontrollere kvalitetsnivået. Løsningen integrerer prosess-, inspeksjons- og testdata fra både manuelle og automatiserte kilder. Kombiner kvalitet, produksjonssporing og andre kjerneproduksjonsfunksjoner med batchoperasjoner for et helhetlig bilde av fabrikkdriften. Finn årsaker til systemfeil, oppdag kvalitetsutfordringer raskere og reduser feilproduksjon, kundeklager og returer.

Mat fra Mills
Mills er blant våre kunder innen næringsmiddelindustrien. Foto: Mills.
Opprettholde jevn produksjon av høy kvalitet

Kartlegg den beste batchen, og sammenlign denne med gjeldende produksjon for rask identifisering av avvik. Plant Applications genererer elektroniske batch records (EBR), som hjelper deg med å øke kvalitet og konsistens. Se trender i parametere på tvers av batcher for å forstå og kontrollere prosessvariasjoner, og oppsummer og rapporter produkt- og batchdata for forbedringsinitiativer. Resultatet er redusert variabilitet mellom batcher og mer stabil drift.

Sporing gjennom hele produksjonen

Plant Applications tilbyr omfattende sporing og styring av produksjon, som oppfyller viktige behov for næringsmiddelindustrien. Følg råvarer og produkter med full sporbarhet gjennom hele produksjonssyklusen og frem til forbruker. Dette gjør det enklere å overholde myndighetskrav, samt redusere og raskere utføre nødvendige tilbakekallinger.

Enkel tilgang

Plant Applications gir produksjonspersonell og ledelse enkel tilgang til omfattende informasjon og analyse. Interaktive, steg-for-steg instruksjoner guider operatører mot riktig handling til rett tid. Digitaliser manuelle og automatiske prosesser med én løsning på tvers av hele virksomheten, – fra fabrikkoperatører, til vedlikeholdsteam og ledere. 

MES for næringsmiddel: Mann kontrollerer næringsmiddelproduksjon.
Hvor som helst, når som helst

Løsningen gir deg tilgang fra både PC, telefon og nettbrett. Det betyr at du kan få produksjonsoppdateringer i sanntid når og hvor du måtte ønske.  

Tilpasset din bedrift

Plant Applications er modulbasert, og du velger selv hvilke moduler som er nødvendige for din bedrift: Quality, Efficiency, Production og Batch Analysis. Løsningen gir deg visuell oversikt over produksjonsdriften, med mulighet til å tilpasse etter eget behov. Operatører kan legge til videoer, direktesendinger, bilder, manualer og sikkerhetsdatablader for ekstra informasjon.

I kombinasjon med andre industrielle applikasjoner

Plant Application er utviklet for å kommunisere eller utveksle informasjon med andre industrielle applikasjoner som 21 CFR Part 11 og ISA-88. 

Økt datasikkerhet

Datasikkerhet er høyeste prioritet. Plant Applications bruker OAuth2 internett-tokens for autorisering. I tillegg tilbys felles og delt brukerkontogodkjenning (UAA).

Optimaliser produksjonen med MES for næringsmiddel

La din næringsmiddelbedrift ta del i den industrielle digitaliseringen med Plant Application. Ved hjelp av kontinuerlig datainnsamling og analyse kan alle deler av produksjonsprosessen optimaliseres. Oppnå økt effektivitet, forbedret kvalitet, full sporing og reduserte kostnader fra råvare til butikkhylle. 

Vi hjelper deg med optimalisering som passer din næringsmiddelbedrift.

Vil du vite mer om MES?

Kontakt oss